9.4.14

El Vocabulari de la responsabilitat social, la nova publicació en línia del TERMCAT

© iStock-loops708/04/2014
© iStock-loops7

El Vocabulari de la responsabilitat social recull i defineix 36 termes bàsics d’aquest àmbit, que actualment ha adquirit un relleu significatiu perquè avui les organitzacions volen ser conscients de l’impacte que les seves decisions i activitats tenen sobre la societat i el medi. La responsabilitat social implica un comportament ètic i transparent que, entre altres coses, contribueixi al desenvolupament sostenible, tingui en compte les expectatives de les parts interessades i sigui respectuós amb la legislació.

Per donar resposta a aquesta nova sensibilitat, i per poder-s’hi referir amb precisió, el TERMCAT ha preparat aquest vocabulari. Cada article terminològic conté les denominacions en català, equivalents en castellà, francès, anglès i alemany, la definició en català i, en algun cas, notes conceptuals o exemples.

El vocabulari recull termes com ara accessibilitat universal, disseny universal, part interessada (per a l’anglès stakeholder), rendició de comptes i responsabilitat de retre comptes (tots dos, per a l’anglès accountability), responsabilitat social, sostenibilitat o transparència.

L’obra és fruit de la iniciativa del TERMCAT, i s’ha fet amb l’assessorament de Josep Maria Canyelles, expert reconegut de l’àmbit.

Podeu consultar la nota de premsa.

Altres:
Etiqueta "terminologia": http://responsabilitatglobal.blogspot.com/search/label/terminologia
Blog definicions: http://rsedefinicions.blogspot.com/ 

El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. El TERMCAT té com a missió garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana en els sectors especialitzats i en la societat en general, mitjançant la creació contínua d'eines i de recursos innovadors i de qualitat, en un diàleg permanent amb especialistes i usuaris. Emmarca la seva activitat dins del procés de normalització de la llengua catalana i en un context global determinat per la societat del coneixement, la diversitat i el multilingüisme.