23.12.10

Més conferències i més cursos d'RSE però amb formats més petits

Responsabilitat Global aporta les dades ja pràcticament definitives de les dades de cursos de formació i activitats de divulgació realitzades durant aquest 2010 i la comparació respecte als exercicis anteriors.

Tota aquesta activitat referenciada ha estat duta a terme per Josep Maria Canyelles, promotor del think tank Responsabilitat Global.

En síntesi podem afirmar que:
  • El nombre de conferències d'RSE augmenta significativa-ment, i s'obren camí en nous territoris, els més rurals.
  • Els cursos augmenten més lleugerament però la mitjana d'hores per curs es redueixen a la meitat.
  • La valoració és molt positiva perquè permet arribar a nous destinataris entre els quals pimes i microempreses.

Divulgació: conferències

Les conferències fetes durant el 2010 han augmentat de manera molt important. Si durant els anys anteriors el creixement havia estat d'un 20 i d'un 50% enguany l'augment ha estat proper al 100% amb una sèrie progressiva de 10, 12, 18 i 33 conferències en el període a partir del 2007.

L'augment del 2010 es deu a la col·laboració amb la iniciativa Leader Plus, que ha comportat la realització de 15 conferències, a banda de les 12 realitzades per Xavier Agulló, consultor amb qui hem compartit aquesta col·laboració. El format d'aquestes xerrades adreçades a territoris rurals també ha comportat que la mitjana de participants per acte hagi sofert una baixada significativa.

Així, el nombre d'assistents ha seguit una tendència creixent passant de 1.030 a 1.213 i deixant molt enrere els registres equivalents a la meitat que es van donar en els dos anys previs (665 i 570). En canvi, la mitjana per acte ha sofert un descens ja que s'ha passat dels 67 (2007), 48 (2008), o 57 (2009) als 34, la meitat dels corresponents al 2007, per motius ja explicats.

Nota: podeu accedir a les informacions dels esdeveniments en aquest enllaç o, específicament anar al recull dels actes del 2010 corresponents a la primavera i a la tardor.

Formació: cursos

Pel que fa als cursos, al 2010 s'ha experimentat un augment de tres respecte a l'any anterior, amb un registre des del 2007 de 25, 14, 18 i 21. La tendència és, doncs, creixent, a banda de l'excepcionalitat que va suposar el 2007. Pel que fa a alumnes, també s'aprecia una estabilització amb 431, 351, 383, i 351 alumnes per a aquests quatre anys.

El que sí que ha caigut de manera significativa són les hores, passant de 350 (2007) a 150 hores (2010) totals de formació fetes. Això implica que la mitjana d'hores per curs ha passat de 14 a 7, tot i que la realitat no és que les convocatòries hagin disminuït durada. Els cursos que corresponen a assignatures dins de MBA o altres formacions universitàries han mantingut la durada. En canvi, han estat els altres cursos, de caràcter més informal, convocats per administracions o altres organitzacions, els que han tendit cap a formats més lleugers.

Nota: la col·laboració de caràcter universitari, amb diferents formats i especialització dels continguts, es produeix amb: UOC, IL3-UB, FPT-URL, UdG, UPC, i alguna altra col·laboració. Al llarg d'aquest any, vam deixar de col·laborar amb l'Euncet i vam començar a fer-ho amb Escodi, totes dues amb seu a Terrassa. Per altra banda, les dades de formació no inclouen els seminaris de formació "in company" adreçades a equips directius.

Veure Màsters en els quals col·laborem