7.12.10

Una empresa amb RSE del sector de la construcció mira cap al futur

Ara fa tres anys, vam elaborar una fitxa de bones pràctiques en RSE per a una empresa del sector de la construcció. La fitxa es titulava Nous valors per a la promoció i la gestió immobiliària i descrivia els valors del Grup Qualitat, una cooperativa que forma part del Grup Empresarial Clade.

Poc després saltava la crisi financera i petava la bombolla immobiliària. Després d'haver sabut resistir el temporal, ens alegrem de tenir notícies positives sobre el bon rumb d'aquesta cooperativa que afronta el seu futur amb el mateix compromís i renovades esperances:

La notícia actual diu que Grup Qualitat busca aliances per fer pisos assequibles en sòl de bancs i caixes. El nou pla estratègic de la cooperativa preveu aliances per construir 700 habitatges socials a preus moderats entre 2010 i 2013

Podeu accedir a la fitxa del 2007:

Grup Qualitat: nous valors per a la promoció i la gestió immobiliària


Nous valors per a la promoció i la gestió immobiliària

La filosofia inherent al propi model cooperatiu i a les persones que integren l’empresa els va portar d’una manera molt integrada i progressiva cap a la sensibilitat amb els diferents aspectes de la Responsabilitat Social, i en especial cap als aspectes ambientals. Avui la vinculació tant als valors corporatius i cooperatius com a la visió i a l’estratègia, converteixen la sostenibilitat en una opció plenament integrada a l’empresa. Projectes com L’Eixample de Mar, en un gran espai que ocupava Pirelli al centre de Vilanova i la Geltrú, els han permès desenvolupar a gran escala les seves propostes de sostenibilitat.

El Grup Qualitat es planteja ser el grup immobiliari de referència a Catalunya per resultats i responsabilitat social corporativa, treballant per la millora de la qualitat de vida dels seus clients amb una oferta immobiliària de màxima garantia.

Les seves construccions emeten menys CO2 a l’atmosfera en el procés de construcció ja sigui directament com de manera induïda, però a més també n’emetran menys al llarg de la vida de l’habitatge. L’impacte ambiental i urbanístic és menor, alhora que les condicions de qualitat de vida millor perquè també han incorporat criteris d’accessibilitat.

Veure fitxa Bones Pràctiques Grup Qualitat (Aquesta fitxa ha estat elaborada per Josep Maria Canyelles per al projecte Ressort)
Vegeu altres fitxes de bones pràctiques elaborades per Responsabilitat Global