5.12.10

Compra pública: les pimes en desavantatge!

Un nou estudi publicat per la Comissió Europea ha trobat que les pimes no estan aconseguint un percentatge dels contractes públics en proporció a la seva importància econòmica. L'avaluació de l'accés de les pimes als mercats de contractació pública en l'informe de la UE va constatar que tot i guanyar un 60% dels contractes públics publicats al Diari Oficial de la UE, les pimes estan aconseguint només el 34% del valor total d'aquests contractes .

Això és entre 14 i 21 per cent inferior al seu pes total en l'economia. Mentre que les empreses mitjanes no hi estan gaire subrepresentades, l'accés a la contractació pública per a les empreses micro i petites empreses està clarament limitat. Les microempreses aconsegueixen una participació del 6% dels contractes públics, les empreses petites l'11% i les mitjanes el 17%.

Opinió

M'agrada d'aquest estudi que la UE posi el focus no les formes contractuals sinó en l'impacte d'aquestes. Habitualment l'Administració pública desatén les conseqüències de les seves polítiques de compra o de contractació i es limita a dir que compleix amb la llei mentre mira cap a una altra banda.

Habitualment es produeix una pèrdua de capital humà, d'emprenedoria i de desenvolupament local quan moltes administracions locals prefereixen una gran empresa pensant que la qualitat del producte o servei serà millor, o potser que les garanties seran més segures.

En certs casos, és una manera que tenen els càrrecs intermitjos per a protegir-se: pensen que amb una gran empresa no tindran tanta feina mentre que amb una pime es pot requerir un major seguiment. Al capdavall, si la gran empresa ho fa malament... qui ho havia de dir, tractant-se de tal i qual!!

L'aposta per les pimes, o si més no per una igualtat real, forma part de la responsabilitat social de les Administracions (RSA) i haurien de donar compte de per què trien excessivament algunes gran empreses. No nego que darrera el comentari pot haver-hi també la sospita d'interessos foscos. Sense voler escampar porqueria damunt ningú (la corrupció i les comissions és un tema molt menor i molt focalitzat malgrat que amb tot el soroll de vegades pugui semblar que ens ofega arreu) és evident que la corrupció sols és possible de manera significativa a partir de molts grans contractes.

Per això em sembla interessant que una de les conclusions digui que la grandària del contracte és rellevant per a les pimes i, per això, es desenvolupen millor en la contractació pública quan els compradors públics divideixen les seves ofertes en lots (Xipre, Eslovènia, Polònia i França són els més competents a dividir les ofertes de tall en lots, mentre que República Txeca, Àustria, Malta i Luxemburg, poques vegades utilitzen aquesta tècnica).

Però també valoro molt que entre les propostes es parli no solament de procediments i informació 'formal' sinó que es valor el diàleg entre pimes i administracions licitants, tant abans com després del procés.

Propostes

L'informe destaca una sèrie de tècniques d'adquisició que podria ser utilitzat pels compradors públics amb vista a facilitar l'accés de les pimes a la contractació:
  • La simplificació dels procediments de licitació, en permetre la presentació de determinats documents administratius només quan l'oferta va ser preseleccionat o seleccionat. 
  • La millora de la qualitat de la informació en matèria de contractació pública disponible per als compradors potencials a través de diversos canals de comunicació. 
  • Enfortiment del diàleg entre les pimes i els compradors a través de reunions cara a cara en esdeveniments de proveïdors. 
  • Dialogar amb els licitants perdedors és important per ajudar-los a entendre com poden presentar millors ofertes en el futur.
  • Mesures que ajudin a superar la limitada capacitat tècnica i financera de les pimes, permès per les directives de contractació pública han de ser encara més promogudes.
Font: UE