3.12.10

El "porta a porta" de recollida selectiva es vol difondre a l'Estat espanyol

Contenidors Contenidors a Flickr

L'Associació de municipis catalans per a la recollida selectiva porta a porta, amb el suport de l'Agència Catalana de Residus, vol difondre el model de recollida porta a porta a l'Estat espanyol a través de la publicació "Manual de recogida selectiva puerta a puerta".

L'edició és una ampliació traduïda del Manual en català editat anteriorment. Pel nou Manual s'han revisat tots els continguts tenint en compte al públic a qui es dirigeix: ens locals i administracions, empreses, etc. de tot Espanya. Per aquest motiu s'han afegit capítols nous sobre el marc legal i s'han actualitzat les dades als resultats més recents, recollint les gairebé cent experiències de recollida porta a porta a Catalunya i les de les Illes Balears i el País Basc.

El treball s'emmarca en els Projectes singulars d'interès general finançats des de l'Agència de Residus de Catalunya, mitjançant la convocatòria d’ajuts pel foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica, el qual va ser sol·licitat per l'Ajuntament de Tiana - membre de l'Associació- i en el Protocol de col·laboració signat el juny del 2010 entre l'Agència i l'Associació.

El model de recollida selectiva porta a porta es va implantar per primer cop a Tiana, Tona i Riudecanyes l'any 2000, essent els municipis pioners a tota Espanya. A dia d'avui ja són ja 126 els municipis catalans han implantat sistemes de recollida selectiva porta a porta, per la qual cosa Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més municipis en nombre i població servida amb aquest sistema i on existeix ja una experiència sòlida i contrastable que pot servir de referència a altres comunitats autònomes que ho estiguin plantejant.

Font: Jornal.cat