3.12.10

PREMIS PROTEUS D’ÈTICA. Per a iniciatives i persones que promouen l’ètica

Editorial Proteus convoca la segona edició dels Premis Proteus d’Ètica, uns guardons amb els qual pretén distingir aquelles iniciatives, treballs, empreses o persones que, d’una manera significativa, han descrit, analitzat, tractat, promogut l’ètica i els valors social o han contribuït a la seva difusió a la societat amb les seves accions i/o el seu exemple.

El fet d’atorgar una premis d’ètica respon a l’objectiu fundacional de l’Editorial Proteus: apropar l’ètica a tots els públics i fer, d’aquesta disciplina, quelcom quotidià.

Premiar aquelles iniciatives que des del seu àmbit concret promouen l’ètica és un pas més per popularitzar i fer propera una disciplina que, sovint, sembla oblidada o relegada a un segon pla… El Premis Proteus d’Ètica són un altre petit gra de sorrar per impulsar una ciutadania socialment més responsable.

Si fa milers d’anys l’ètica va néixer amb l’esperança de servir com a criteri compartit per a una vida feliç en comunitat, no és avui un criteri plenament vigent i actual?