30.12.10

Introducció del document "Empresa i llengua. Un enfocament de responsabilitat social empresarial per a aportar valors a tots els grups d'interès"

El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha publicat el manual "Empresa i llengua", elaborat per Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social de les empreses i promotor de Responsabilitat Global.

Vegeu la notícia a: Empresa i llengua. Un enfocament de responsabilitat social empresarial per a aportar valors a tots els grups d'interès.

Us oferim tot seguit la introducció del document:

Introducció
  1. La responsabilitat social és un concepte que es vincula amb la manera com es comporta una empresa o organització dins la societat, entenent que en el futur serà cada cop més difícil que gaudeixi de la confiança dels públics una empresa que sols pensi en el curt termini o en termes del seu propi interès a costa de desatendre les preocupacions socials.
  2. Aquest document vol fer un pas endavant en la metodologia per a incorporar els aspectes lingüístics en la materialitat de la responsabilitat social de les empreses i altres organitzacions, oferint un marc per a una incardinació profunda a la manera de fer de l’RSE i com aquesta pot aportar valor per a totes les parts.
  3. Les llengües són un tema emergent en el segle XXI. Les llengües conformen mercats i societats, espais comunicatius, àmbits identitaris i són una dimensió més de la complexitat de l’entorn on operen les empreses. La realitat del multilingüisme i el respecte a la diversitat cultural són una matèria per a la responsabilitat social de les empreses, atès que construeixen oportunitats.
  4. La valoració empresarial de les llengües ha evolucionat i avui importa no sols la força legal d’una llengua sinó la seva vitalitat: així, Internet, per exemple fa visible quines comunitats lingüístiques són més dinàmiques. Si el nombre de parlants indica el volum demogràfic del mercat, la vitalitat lingüística comunica quina és la sensibilitat i la voluntat de respecte. Així, mentre que la llengua catalana és la vuitantena de 6.000 en nombre de parlants, el seu dinamisme a la xarxa la porta a estar entre les vint primeres del món.
  5. L’opció per l’RSE sol ser una recerca de l’excel·lència social, consolidant un model on l’empresa no solament fa les coses bé sinó que assegura el seu compromís per a continuar millorant en relació amb tots els grups que tenen interessos legítims en l’activitat corporativa. La sensibilitat, l’actitud d’escolta, la recerca de les millors pràctiques s’ubiquen en processos de millora contínua que transformen el compromís formal en capacitat d’adaptació.
  6. Activar una economia del coneixement com la que Europa pretén requereix desenvolupar uns capitals intangibles (humà, social, institucional) i saber-los combinar adequadament per a enfortir-los i fer-los rendir. Tot país ha de saber posar en valor els seus actius immaterials com la cultura i la llengua: gestionar aquests capitals és un aprenentatge necessari en la nova economia, mentre que no abordar-ho implicaria perdre capacitats, actius d’identitat, de dignitat i d’autoestima.
  7. La llengua és un contingut d’RSE i no afecta solament les qüestions de relació amb la comunitat sinó que té a veure transversalment amb tots els aspectes substancials de l’RSE: laborals, socials, econòmics, de producte, d’atenció a la clientela, de relació amb els grups d’interès, i per descomptat també és un aspecte de sostenibilitat i de drets. La relació positiva amb els territoris on l’empresa opera i amb la seva cultura, llengua i personalitat esdevenen una manera de guanyar ciutadania corporativa.
  8. Per a les empreses internacionalitzades, ja siguin d’aquí o de fora, l’aprenentatge que poden obtenir a Catalunya amb referència a la gestió del multilingüisme i la diversitat cultural en un context de democràcia i llibertat, de respecte i creativitat, de societat cohesionada i vertebrada, pot representar un actiu molt positiu que l’empresa pot aprofitar en altres indrets. Per a les multinacionals establertes a Catalunya, la gestió de les llengües des d’una òptica d’RSE pot aportar-los un coneixement d’interès global.
  9. Aquest és un document concebut sobretot per a ús empresarial, i amb la intenció de desvetllar noves maneres d’aproximar-se a la gestió corporativa de la matèria lingüística des d’una òptica d’RSE, ja que la majoria dels inputs que sol rebre l’empresa tenen a veure amb el marc normatiu. Abordar els aspectes lingüístics centrant-se únicament en les normes pot ocultar tot el seu potencial empresarial. Alternativament, hem volgut elaborar un document que posi el punt de mira en el funcionament de les organitzacions, atenent, per tant, aspectes que no conformen enfocaments normatius.
  10. La intenció és sobretot aportar idees i punts de vista per a induir a la reflexió interna per a trobar quines serien les millors pràctiques per a cada organització i en cada aspecte dels seus processos.Índex
1. Introducció
2. Responsabilitat social de les empreses i llengua
3. Gestionar-ho: dialogar, millorar i retre comptes
4. La llengua, entre la llei, el mercat i la societat
5. Triple win, triple guany
6. Beneficis
7. Bones pràctiques
8. Documents de referència en RSE i llengua


Descarregar-se el document sencer [PDF, 549,08 KB.]: