22.12.10

Efectes nocius del wifi en els arbres // Efectos nocivos del wifi en los árboles

[ca] EFECTES NOCIUS DE LES XARXES WI-FI ALS ARBRES

Un estudi realitzat a la Universitat de Wageningen (Holanda) ha demostrat que la radiació produïda per les xarxes Wi-Fi i els camps electromagnètics creats pels telèfons mòbils i xarxes LAN sense fils resulten perjudicials als arbres, causant variacions significatives en el creixement, així com en el sagnat i fissures de l'escorça.
Segons recull PC World, la ciutat holandesa de Alphen aan den Rijn, a Holanda, va ordenar l'estudi fa cinc anys després que els investigadors trobessin anomalies inexplicables en els arbres, les quals no podien atribuir a un virus o una infecció bacteriana. Per veure quina era la possible causa, els investigadors van exposar 20 freixes a diverses fonts de radiació durant un període de tres mesos.
Després d'aquest temps, els arbres situats a les zones més properes a les senyals Wi-Fi presentaven com un "lluentor de plom" a les seves fulles que van causar la mort de l'epidermis superior i inferior. A més, l'estudi també va trobar que aquest tipus de radiació podria afectar el creixement de les panotxes de blat de moro.

A més, els investigadors asseguren que els camps electromagnètics creats pels telèfons mòbils i les xarxes LAN sense fils i les partícules ultrafines emeses pels automòbils i camions també poden ser les culpables d'aquest deteriorament.
Als Països Baixos, el 70 per cent dels arbres que es trobaven en les zones urbanes presentaven els mateixos símptomes, en comparació amb el 10 per cent de fa cinc anys. No obstant, la investigació assegura que els arbres en zones densament boscoses es veuen poc afectats.
MR / PORLTIC [font: VidaSana]

[es] EFECTOS NOCIVOS DE LAS REDES WIFI EN LOS ÁRBOLES

Un estudio realizado en la Universidad de Wageningen (Holanda) ha demostrado que la radiación producida por las redes Wi-Fi y los campos electromagnéticos creados por los teléfonos móviles y redes LAN sin hilos resultan perjudiciales a los árboles, causando variaciones significativas en el crecimiento, así como en el sangrado y fisuras de la corteza.


Según recoge PC World, la ciudad holandesa de Alphen aan den Rijn, en Holanda, ordenó el estudio hace cinco años después de que los investigadores encontraran anomalías inexplicables en los árboles, las cuales no podían atribuir a un virus o una infección bacteriana. Para ver cuál era la posible causa, los investigadores expusieron 20 fresnos a diversas fuentes de radiación durante un periodo de tres meses.
Después de este tiempo, los árboles situados en las zonas más próximas a las señales Wi-Fi presentaban como un "brillo de plomo" en sus hojas que causaron la muerte de la epidermis superior e inferior. Además, el estudio también encontró que este tipo de radiación podría afectar al crecimiento de las panochas de maíz.

Además, los investigadores aseguran que los campos electromagnéticos creados por los teléfonos móviles y las redes LAN sin hilos y las partículas ultrafinas emitidas por los automóviles y camiones también pueden ser las culpables de este deterioro.
En los Países Bajos, el 70 por ciento de los árboles que se encontraban en las zonas urbanas presentaban los mismos síntomas, en comparación con el 10 por ciento de hace cinco años. No obstante, la investigación asegura que los árboles en zonas densamente boscosas se ven poco afectados.
M.R/PORLTIC [fuente: VidaSana]