7.12.10

'Nostre' ja no és un adjectiu possessiu!

Ajudar els teus fills a estudiar et fa prendre consciència que els temps passen i que les coses canvien. Tot i que de vegades absurdament i inútilment.

Ara resulta que aquell, meu, primer o moltes ja no són adjectius. Com pot ser que no ho sàpiga veure -em diu mon fill!. Un adjectiu seria blau, gros, elegant... és evident, oi? Mentre que aquest, teu, tercer serien una altra cosa que ara s'anomenen determinants.

Trobo molt bé que les disciplines vagin avançant i que es modernitzin, si respon a models millors. Però cal fer algunes consideracions.
  • Hi ha conceptes que formen part de la cultura general. Tothom sap què és un adjectiu (o ens ho pensàvem!). No s'hauria de poder canviar la definició d'un adjectiu si no hi ha raons prou sòlides. L'àmbit o abast de la modificació depassa el que poden decidir uns lingüistes de despatx.
  • Les dificultats que tenim els pares per a acompanyar els nostres fills en el seu procés d'aprenentatge no s'haurien de veure agreujades per canvis capriciosos i poc rellevants, que responen més a modificacions terminològiques potser fetes per a canviar edicions de llibres de text o per a justificar sous (??).
  • L'explicació hauria de ser prou coherent i detallada. No sé veure en la definició d'adjectiu i de determinants elements de prou pes per a establir la distinció. Al damunt, hi ha algunes definicions que fan riure. Per exemple, els "determinants indefinits (cada, qualsevol, tota, alguns...) donen una informació poc precisa". Poc precisa? Certament en el cas d'alguns, però partícules tan lògiques com cada, tota o qualsevol donen informació poc precisa??? Au, vinga!!!
Informació elaborada amb el llibre de text de Llengua 6 - Cicle Superior, de la col·lecció Text de l'Editorial la Galera (pgs 48-49 i 82-83)