26.9.10

Enfocament territorial als noticiaris televisius

Com que avui diumenge a TV3 feien Fórmula 1, he mirat les notícies a TVE1. Abans del que m'agradarai comentar, direm que algunes de les informacions que s'expliquen en un telenotícies o telediario tenen una localització pròpia mentre que altres tenen un caràcter territorialment no marcat i es poden prendre les imatges de llocs molt diversos.

Entre les noticies que hi han explicat hi ha les següents:
-Campanyes preelectorals Madrid i a Catalunya
-Portuguesos amb paràlisi cerebral fan 110 km de peregrinatge fins a Santiago de Compostel·la
-La transhumància a la comunitat autònoma de Madrid
-25 anys d'èxits en cirurgia ocular (filmat amb un especialista de Madrid)
-La major dificultat per a accedir a residència de gent gran si no es porten prou anys residint en una comunitat autònoma (filmat en una residència catalana)

Les dues primeres notícies tenen una localització marcada mentre que les tres darreres es poden fer des de diversos territoris: la desaparició de la transhumància és comuna de molts llocs; sobre la cirurgia segurament la clínica Barraquer és capdavantera; i sobre la residències, el problema és comú a totes les comunitats autònomes.

Però la cadena de televisió ha fet una tria que dóna el mateix resultat que moltes altres vegades (potser tinc la mala sort que sempre que miro aquesta cadena és així). I el resultat es pot resumir amb la idea que a Catalunya sols hi ha conflictes i que hi ha actituds insolidàries envers la resta de l'estat, mentre que en aquesta 'resta' es donen actituds 'normals'. Així, la imatge d'avui de la comunitat madrilenya és d'innovació tecnològica i un toc simpàtic amb els ramaders. La imatge de Catalunya és la d'uns egoistes que posen dificultats a la gent gran que no són catalans per a accedir a una residència.

Algú pot pensar que volem fer sang d'un fet intranscendent o que elevem a categoria un seguit d'anècdotes. No seria la nostra intenció perquè el nostre propòsit no és merament criticar sinó fer una proposta. Atès que aquests són temes sensibles i atès que a Catalunya moltes persones considerem que hi ha una intencionalitat en la selecció de les notícies segons territoris, creiem que els mitjans de comunicació haurien d'incorporar criteris de responsabilitat social, codis ètics i rendició de comptes sobre aquells aspectes que conformen l'interès dels seus grups d'interès.

Així, un model de responsabilitat social corporativa que s'hagi d'aplicar a mitjans de comunicació i molt especialment a les cadenes televisives hauria de tenir en compte no solament els aspectes relacionats amb els col·lectius ètnics, o sobre matèria de gènere, sinó també el tractament territorial.

Ara fa uns mesos vam fer una reflexió similar respecte a Telecinco, Telecinco continua fomentant la incomprensió i la xenofòbia, cadena en la qual la intencionalitat és més evident i inqüestionable perquè han manifestat algunes opinions corporatives que expressen una línia nítida.

Nota: article publicat a Jornal.cat

0 comentaris: