29.9.10

El postgrau d'ONL incorpora la responsabilitat social  • Josep Maria Canyelles participa en el postgrau amb continguts de responsabilitat social
  • L'RS ja és un contingut consolidat per a les ONL: transparència, bon govern o codis ètics formen part de la gestió del tercer sector

La Fundació Pere Tarrés ha programat la 18a edició del Postgrau en direcció i gestió d’organitzacions no lucratives i d’economia social, el qual continuarà comptant amb la participació docent de Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Social.Presentació
Una programació totalment actualitzada amb un enfocament pràctic i amb continguts relacionats amb la gestió integral d'una organització no lucrativa. Des d'una visió global i pràctica, s'aprofundeix en la gestió jurídica - adaptació a la nova legislació d'associacions i fundacions- fiscal, econòmica financera, planificació estratègica, captació diversificada de fons, gestió dels recursos humans, comunicació i marqueting.
Objectius
  • Aprendre eines pràctiques que han de servir per capacitar per a l'exercici de les funcions directives i gerencials en les organitzacions no lucratives que compten amb voluntaris dins dels seus recursos humans
  • Desenvolupar habilitats directives aplicades a la direcció d'organitzacions no lucrati ves, xarxes, equips de treball, projectes...
  • Saber analitzar, avaluar i desenvolupar un model de gestió orientat a satisfer les necessitats dels usuaris
  • Adquirir els coneixements i competències necessàries per a la implementació d'un sistema de gestió basat en la direcció estratègica
Destinataris
Aquest Postgrau ha estat dissenyat per donar resposta a les necessitats de professionals i directius d'organitzacions no lucratives i d'economia social que desitgin ampliar, actualitzar i contrastar coneixements. També es dirigeix a persones que, sense experiència prèvia, vulguin endinsar-se en la gestió específica del sector no lucratiu.

0 comentaris: