14.9.10

Habemus normam 26000

Finalment s'ha aprovat la norma ISO 26000, de Responsabilitat Social, amb 66 vots positius d'un total de 71, entre els quals el de la delegació espanyola, i només 5 vots en contra.  El grup de treball, integrat per 400 experts i observadors provinents de 99 estats, han treballat durant els darrers 5 anys per a crear una norma que contenís pautes i definicions en matèria de Responsabilitat Social.

Amb totes les mancances i limitacions que es vulgui, la norma ISO 26000 és l'únic esforç internacional rellevant que pugui tenir capacitat per generalitzar aquest enfocament de gestió, si bé en altres moments tambés hem alertat que pot estendre tant l'RSE que li llevi el sentit estratègic i l'acabi pervertint en una mera etiqueta adotzenada i amb poca capacitat d'aportar valor real. Fa dos anys ens alegràvem del retard en la seva aprovació. Tot i així, el pas era necessari i el resultat, obtingut per mitjà de sis grups d'interès (Indústria, Govern, Sindicats, ONGs, Consumidors i Altres) haurà valgut la pena.

A començament d'any, a la newsletter de gener, dèiem:

Amb aquest primer butlletí del 2010 iniciem un any que, pel que fa a l’RSE, vindrà marcat en l’escenari internacional per l’aprovació de la Guia ISO 26000, un estàndard no certificable amb anys de retard que ja ha provocat les primeres polèmiques per usos indeguts i amb crítiques empresarials per la seva complexitat i orientació excessiva a grans empreses.

Us proposem tot seguit dos articles de Perla Puterman (fundadora y moderadora del Foro Iberoamericano de Responsabilidad Social. Miembro del ISO/WG/SR para la elaboración de la ISO 26000):

0 comentaris: