7.9.10

El Barça es dota d’un codi ètic

  • Un altre article posterior, titulat "El Codi Èpic", dóna continuïtat a aquesta reflexió

La junta del FC Barcelona ha aprovat avui un codi ètic per al bon govern de l'entitat amb què es busca "l'excel·lència en la gestió, dotant-la de transparència i honestedat". Segons que han explicat, aquest codi ètic, que vincula els membres de la junta directiva, els de les diferents comissions i els executius del club, condemna algunes de les pràctiques en què suposadament va incórrer la junta sortint, presidida per Joan Laporta. Així, el codi prohibeix expressament les pràctiques que generin conflictes d'interessos, la contractació laboral de familiars, l'assumpció de despeses sumptuoses, desproporcionats o injustificats, el cobrament de comissions o la comissió d'actes que atemptin contra la bona imatge del club. [Llegir notícia sencera al Periódico]

No solament les grans empreses sinó que cada cop més, organitzacions de tots nivells, amb o sense ànim de lucre, estan començant a gestionar activament la seva responsabilitat envers la societat i els codis ètics són una eina pràctica de la qual es valen amb encert.

Tot i destacant que és bo que un club com el FC Barcelona disposi d'un Codi Ètic, segurament caldria trobar maneres més institucionals de fer aquest pas que no siguin percebudes com una arma contra els oponents. Si l'anterior junta va tenir algunes accions no prou acurades, desenvolupar un codi ètic i presentar-lo amb un atac a l'anterior junta no sembla una manera prou positiva ni prou ètica de presentar-lo en societat. Convindria que el Codi Ètic ho fos del Club i no merament de la Junta, de manera que pogués perpetuar-se i esdevenir vàlid per a totes les juntes, amb millores que s'hi puguin anar introduint. Malauradament, presentar el document com la manera d'evitar el que va fer la junta anterior sembla més un codi amb intencionalitat política que no ètica.

D'altra banda, caldria examinar-lo amb més detall que el que ha transcendit a l'opinió pública per tal de conèixer quin són els punts que s'hi tracten i valorar si l'error ha estat purament formal en la manera de presentar-lo o bé també es percep en mateix document. Caldria veure com tracten dels valors de l'esport, dels temes econòmics, del diàleg amb els grups d'interès, de la transparència i tantes altres coses sense oblidar aquelles que per a l'esport són més rellevants. I també altres que afecten a la responsabilitat corporativa, com l'impacte en el territori.

Un exemple, que no sabem com s'hi deu recollir, seria els aspectes relacionats amb la identitat i la llengua. Si l'actual president de la institució creu que el club ha de renunciar a la seva llengua per respecte als socis que en tenen una altra, com es respecten els altres socis i com es treballa la coherència amb els valors identitaris que es propugnen? O quin percentatge de socis japonesos caldrien perquè les assembles també es fessin en la seva llengua? I és que entrar en la gestió de la Responsabilitat Social vol dir entomar tots els temes delicats que preocupen als grups d'interès, no solament aquells que van bé per a llançar un missatge corporatiu determinat!

I l'altre element rellevant seria saber si el codi va acompanyat de la creació d'un Comitè ètic o mecanisme que amb una certa autoritat i criteri col·legial pugui valorar la implantació del codi i discernir sobre els possibles incompliments a partir, entre d'altres, de les denúncies i suggeriments que per canals confidencials puguin presentar els grups d'interès afectats. Sense això, estaríem davant d'un codi fet a l'antiga o a la manera com encara alguns organismes públics/polítics fan, la qual cosa significa de cara a la galeria.

Tal com es presentava la notícia, està prevista la creació d'una comissió de control i transparència, "integrada per un membre de la junta i de persones de reconegut prestigi del món empresarial i des del punt de vista ètic". En un Comitè ètic creat per a portar a terme les seves deliberacions, la seva constitució és bàsicament interna, i pot haver-hi externs, a diferència d'aquest òrgan que bàsicament farà que experts externs siguin informats d'algunes coses. Però passarà qualsevol tema ètic per ells? Tindran capacitat de poder entrar a fons en els temes? Rebran totes les queixes que els grups d'interès hi adrecin?

PD: un cop fet públic el text del Codi Ètic, ens ratifiquem en les reflexions fetes i encara n'hi afegiríem d'altres. El fet que es prohibeixi sense més matisacions (4.4) Contractar laboralment o mercantilment parents, fins al quart grau de consanguinitat o afinitat, ja sigui personalment o a través de societats en què hi participin o hi treballin, sembla exagerat i contraproduent. I especialment injust per a una empresa que sense participar en cap mena de joc il·legítim d'interessos es vegi perjudicada per tenir un parent treballant-hi. O el mateix parent (de quart grau!) pot veure's abocat a marxar-ne! Hi ha maneres més precises de fer un codi ètic, sobretot si es treballa sense precipitació, que poden donar un resultat molt interessant en el llarg termini.