4.9.10

Carta enviada a Correus

Adjunto còpia de la carta enviada per correu electrònic en referència a una queixa per mala pràctica de responsabilitat social en matèria lingüística.


Sr. José Luis Calvo Villarubia
Cap de Distribució

Subdirecció de logística
Àrea de Correu
Unitat de Repartiment 08013 Barcelona
C. Sicília, 198

Benvolgut senyor,

En referència a la circular que de tant en tant distribueixen per la seva zona donant indicacions sobre l’ordenació de les bústies, li agrairia que la seva subdirecció mostrés un respecte més acurat per la llengua catalana.

En el mateix sentit aprofito per fer-li notar que els noms dels vials dels pobles i ciutats de Catalunya no són optatius de traducció ja que la seva única forma oficial és la catalana. Per tant, el carrer on es troba situada la seva oficina i que indiquen a la carta ha de ser el carrer de Sicília, amb accent, i no Sicilia en la seva versió castellana. Tenint en compte que la seva és una empresa que té en els noms dels vials una matèria altament sensible, és adequat que li ho faci notar fins i tot en el cas de tractar-se solament d’un minúscul però simbòlic accent.

Li agraeixo la seva comprensió i bon acolliment de l’esperit d’aquesta carta.

  Josep Maria Canyelles
_Responsabilitat Global_ 
Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

0 comentaris: