4.9.10

S'incorpora l'RSE en un màster d'acolliment lingüístic

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, participarà com a professor d'un màster sobre acolliment lingüístic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el CPNL. La seva acció docent se centrarà en les sessions de Dinamització en l'àmbit empresarial que tractaran sobre responsabilitat social, gestió lingüística i bones pràctiques. Una part d'aquests continguts seran donats per Toni Mataix, director del CPNL de Barcelona.

La incorporació d'aquests continguts sobre dinamització i molt especialment sobre responsabilitat social de les empreses és una de les grans diferències que aquest màster planteja respecte altres formacions similars.

El màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic és una iniciativa conjunta del Departament de Filologia Catalana i la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB i del Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquest màster té l'objectiu de formar les persones que s'hi matriculin en tots els aspectes que cal conèixer per a dedicar-se professionalment a l'ensenyament de català a aprenents estrangers, i a la dinamització de la llengua, principalment en el marc de l'acolliment lingüístic de població adulta però també en els diferents entorns de l'ensenyament reglat (primari, secundari i universitari). Per a obtenir el títol de màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic cal cursar els 60 ECTS que s'ofereixen, repartits en 7 mòduls.

0 comentaris: