26.9.10

Màquina que converteix el paper usat en llapis / Máquina que convierte el papel usado en lápices


[ca] Màquina que converteix el paper usat en llapis

Ja mai faltarà un llapis a l'oficina. Els fulls per reciclar es poden convertir en llapis!!!

Tenint en compte que si hi ha res que acostuma a sobrar en qualsevol oficina és el paper usat ... i que una cosa que sempre cal són els llapis... heus aquí una màquina enginyosa que converteix una cosa en una altra.

En lloc de rebutjar, triturar o llençar a les escombraries el paper que ja no facis servir, aquesta màquina s'encarrega de reciclar-lo de manera que el converteix en llapis normals i corrents, encara que suposo que sense la típica goma al damunt... per no parlar que és una forma imaginativa de desfer-se d'aquests documents confidencials que ningú ha de tenir... fins i tot algun inspector fiscal podria algun dia prendre algunes notes amb un d'ells sense saber-ho, mmm el crim perfecte. De moment un disseny vist en yanko, així que no sembla estar a la venda. Encara que el logo Liteon (de fabricant informàtic) potser indica que és un prototip inicial.

[es] Máquina que convierte el papel usado en lápices
Ya nunca faltará un lápiz en la oficina. Las hojas para reciclar se pueden convertir en lápices!!!

Teniendo en cuenta que algo que suele sobrar en cualquier oficina es el papel usado … y que algo que suele ser siempre necesario son lápices … he aquí una máquina ingeniosa que convierte una cosa en otra.

En lugar de desechar, triturar o tirar a la basura el papel que ya no uses, esta máquina se encarga de reciclarlo de forma que lo convierte en lápices normales y corrientes, aunque supongo que sin la típica goma en la parte superior … por no hablar de que es una forma imaginativa de deshacerse de esos documentos confidenciales que nadie debe haber … incluso algún inspector fiscal podría algún día tomar algunas notas con uno de ellos sin saberlo, mmm el crimen perfecto. De momento un diseño visto en yanko, así que no parece estar a la venta. Aunque el logo LITEON (de fabricante informatico) quizás indica que es un prototipo inicial.

Nota: agraïm aquest contingut a David Ferré Gutiérrez