26.10.12

Campanya "Salvem les empreses: la nostra riquesa"Responsabilitat Global s'ha adherit a la campanya "Salvem les empreses: la nostra riquesa"

Què Volem ...
01.UN CANVI EN L’ENTORN: CONSCIENCIAR
l Aturar el tancament d'empreses. Les empreses són necessàries per a la vida de les persones, per al desenvolupament de la societat, per a l'existència dels estats.
l Que es valori a les empreses pel que aporten a la societat.
l Que es reconegui la tasca i el risc de l'empresari.
02.UN CANVI EN EL MARC DE DESENVOLUPAMENT
l Que el funcionament de les administracions públiques estigui al servei de les empreses.
l Que es fomenti la competitivitat, la innovació, l'exportació i la formació com a pilars bàsics del desenvolupament de les empreses.
l Que es promoguin les noves vocacions empresarials.
l Que es redueixin i simplifiquin els tràmits, els permisos i els impostos.
l Que la Formació Professional estigui enfocada al món del treball.
l Que es faciliti l'entrada a les empreses dels joves sense experiència que vulguin apendre.
l Que els costos energètics i de comunicacions siguin similars als dels nostres competidors.


Aquesta Campanya neix l'any 2012, a AEBALL / UPMBALL, amb la finalitat de:
Impulsar un moviment que des de les empreses, amb la participació de tota la societat, generi un canvi d'actitud i comportament, en favor de les empreses i la seva tasca, com a riquesa de tots.
Pretén ajudar a aturar el continu tancament d'empreses que des de l'any 2006 estem patint.
Vol posar en valor la importància de les empreses per la riquesa que creen, pels llocs de treball que generen, per les aportacions que fan a la societat i a les diferents administracions.
Es realitza des de la transparència i la independència, amb les següents característiques: en positiu, amb tots els que vulguin participar, aportar, sumar i actuar a favor de les empreses.
Mitjançant l'adhesió es manifesta estar d'acord amb:
- La necessitat que hi hagi empreses, com més millor, per al bé de la societat.
- La importància del treball que creen les empreses, per a les persones.
- La conveniència de canviar el marc, la cultura, el comportament i l'actitud en favor de les empreses.

I donar suport a aquesta campanya i a les accions de suport que es realitzin.
banner-adhesio-entitats2

Estaràs contribuint i participant juntament amb altres empreses per un objectiu comú: SALVAR LES EMPRESES.
Obtindràs rellevància i visibilitat, networking, publicitat i contactes. El teu logo i el teu nom estaran presents a la nostra web.
RSC: Responsabilitat Social Corporativa.
Rebràs informació de totes les notícies relacionades amb la campanya i de les fites aconseguides amb la teva col·laboració.