2.10.12

Perpinyà, capital internacional de les energies renovables entre el 15 i el 17 d'octubre

Sostenible Dimarts, 2 d'octubre

Amb l’assessorament de la mancomunitat de 36 municipis de Perpinyà Mediterrània, aquest dilluns 1 d’octubre de 2012 s’ha presentat a Barcelona el fòrum internacional DERBI (Desenvolupament de les Energies Renovables a la Construcció i la Indústria), que se celebrarà a Perpinyà entre els dies 15 i 17 d’octubre. La setena edició d’aquesta conferència per a professionals del sector de les energies renovables es desenvoluparà al Palau de Congressos de la ciutat rossellonesa, on es divulgaran les innovacions i les tecnologies més avançades en matèria d'energia solar de concentració i solar tèrmica, així com de la sobrietat energètica. Hi tindran cabuda les xarxes intel·ligents i les perspectives de mercat més positives, en un context de creixement ràpid dels preus de l’energia al món.

La presentació, a l’Institut Català d’Energia (ICAEN) del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, s’ha fet a càrrec de  Maite Masià, directora de l'ICAEN i d'André Joffre i Bernard Fourcade, presidents de DERBI i de la Cambra de Comerç i d’Indústria del Llenguadoc-Rosselló respectivament. A tall d’introducció, Masià ha contextualitzat el Pla català d’energia i canvi climàtic 2012-2020, destacant l’interès d’avançar “cap a un sistema energètic sostenible, creant riquesa i llocs de treball de qualitat”.

Un negoci sorgit de la futura “Democràcia de l’energia”

André Joffre, actor del sector des del 1982,  ha declarat “estem vivint moments històrics ja que les renovables estan guanyant competivitat”, tot ressaltant l’increment del preu de petroli, “d’un 1000% en 10 anys” i la baixada dels costos, en un 70%, dels sistemes de producció solar i eòlica. Segons Joffre, “l’energia solar comença de ser més barata que la de xarxa clàssica”, el que fomenta l’autoconsum “en les llars i de les empreses, fomentant una democràcia de l’energia, atès que l’energia solar es desenvoluparà molt ràpidament”. Bernard Fourcade ha promogut la idea de reunir els països del nord i del sud del Mediterrani, per “explorar mercats i maximitzar les col·laboracions”. Tot recordant “estem en un sector amb evolucio ràpida”, ha defensat el projecte de “conèixer millor la governança de cada país en l’àmbit de les renovables i els dispositius de finançament europeus” per “conquerir plegats mercats de futur”.

DERBI pretén fer un decriptatge dels nous reptes del mercat internacional, a curt i llarg termini, tot fent una aportació al debat econòmic i mediambiental en relació amb l’àmbit de les renovables. En aquest sentit, després de tenir la Xina i el Japó com a països convidats en les edicions de 2010 i del 2011, la nova edició acollirà el Marroc i Algèria. La conferència també inclourà networking, a través d’ un Fòrum econòmic de la Mediterrània organitzat per l'Institut Mediterrani de les Energies Renovables (IMEDER). S’hi obrirà l’espai d’inversions tecnològiques PRO’ENERGY, impulsat per la xarxa Enterprise Europe Network de la Cambra de Comerç i d’Indústria del Llenguadoc-Rosselló. Al marge, s’hi presentarà una exposició de tecnologies innovadores i l’avió “Solar Impulse”, propulsat per l’energia solar, a càrrec del seu conceptor, l’enginyer suís i futuròleg Bertrand Piccard.

DERBI és un clúster impulsat per l’Estat francès a la zona de Perpinyà, amb l’ICAEN com a partner des del 2011.

Més informació
Inscripcions

Font: Jornal.cat