27.10.12

Nova Guia d'Operadors Ecològics de Catalunya

Informació actualitzada de totes les empreses ecològiques certificades de Catalunya

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica de Catalunya (CCPAE), autoritat de control dels productors ecològics catalans, dependent del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), ha presentat la nova Guia d'Operadors de la producció agrària ecològica de Catalunya.

Aquesta nova Guia d'Operadors s'ha treballat durant els darrers mesos amb la intenció d'oferir un millor servei on-line als operadors ecològics de Catalunya i també a les persones consumidores.
A més, la Guia mostra el detall de cadascun dels operadors registrats al CCPAE, amb les dades de contacte, i ofereix l'opció de consultar i descarregar el certificat de conformitat de qualsevol operador, per comprovar els productes autoritzats de l'operador consultat.

El nou web de la Guia està operatiu des d'avui mateix en l'adreça següent: www.ccpae.org/guia

Més informació: Nota de premsa