20.2.12

Rendir o retre comptes

rendir / retre comptes
rendició / retiment de comptes

Ateses les remissions de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana (DIEC) que relacionen els verbs retre i rendir, tant podem construir l’expressió retre comptes com rendir comptes.

Podem dir el mateix dels casos substantivats: malgrat que el DIEC només recull el sintagma rendició de comptes, la sinonímia entre els dos mots també fa possible retiment de comptes.

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. http://dlc.iec.cat
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS | Darrera actualització: 20/2/2012
Font: http://www2.ub.edu/assessling/cgi/consultes/resposta.pl?consultes_id=1084