25.2.12

Newsletter febrer 2012

Dediquem la newsletter de febrer 2012 a la Responsabilitat Social de les Organitzacions No Lucratives (RSO).

Si ens referim a ONL, l’organització que gestiona la seva responsabilitat social és aquella que assumeix com a finalitat o principi operatiu crear i maximitzar el valor per als seus grups de interès mitjançant un comportament ètic, receptiu a les inquietuds socials, i corresponsable al servei de la sostenibilitat i del desenvolupament humà. La principal responsabilitat que una ONL té davant la societat és acomplir la seva missió generant impactes sostenibles, però també ha de fer-ho i mostrar-ho a partir d'un funcioament ètic, transparent, sostenible, coherent, i que integri els principis de gestió de l'RSO.
  • L'any passat va tenir lloc el primer Marketplace de Catalunya, organitzat per la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS), juntament amb la Generalitat de Catalunya, la Fundació La Caixa, i altres organismes integrats dins el Consell Assessor, com el Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya, la Creu Roja, i altres. En paral·lel a aquest esdeveniment, algunes entitats socials, i especialment la mateixa FCVS, van decidir entrar de ple en la necessitat de millorar la capacitat de diàleg amb el món empresarial i amb el conjunt de l'entorn. I per això, van entendre que la gestió de la pròpia RSO és un factor clau, no solament de transparència sinó de canvi cultural.
  • A la newsletter us recordem que la FCVS us convida a una Jornada formativa en RSO: Escenari 2013, canviem o ens canvien?: La FCVS posa en marxa una jornada formativa sobre RSO, amb l’objectiu de donar eines i estratègies de responsabilitat per tal d’enfortir les entitats de voluntariat. La sessió de Barcelona serà aquest proper dimecres.
  • També convidem les entitats no lucratives interessades a gestionar la seva Responsabilitat Social a fer-nos-ho saber. Com a conseqüència de la propera posada en marxa d'un programa de foment de la Responsabilitat Social per a organitzacions no lucratives catalanes, es convida a qui hi pugui estar interessat a posar-se en contacte per mitjà d'aquest formulari per a disposar de més informació. Es contemplen ONL de qualsevol sector i grandària, ja siguin grans o petites, o ja siguin d'àmbits d'intervenció social, cultural, ambiental, comunitari, cooperació internacional... Igualment, l'acció estarà oberta a qualsevol figura jurídica no lucrativa, ja sigui associació, fundació o altres.