4.2.12

Limitació de remuneracions dels càrrecs directius dels bancs i caixes

És raonable que els càrrecs directius de les entitats financeres que han estat intervingudes no obtinguin per la seva funció uns beneficis salarials fora de lloc. Una empresa és lliure de fixar el salari dels seus màxims directius però no és raonable ni ètic que això pugui passar en empreses que s'estan sanejant amb diners públics.

De fet, la vox populi clama contra aquest despropòsit i es fa difícil de comprendre que els diners que ja no tenim els ciutadans (per les retallades dels serveis públics, per l'augment de l'atur o per la disminució dels salaris) vagi a engrossir les butxaques dels que en moltes ocasions són responsables de la mala gestió i de les males pràctiques que es troben a l'origen de la crisi que patim.

Ara, no deixa de ser sorprenent que hagi de ser un govern de dretes el que prengui aquesta decisió mentre que un govern que s'autoanomenava d'esquerres havia consentit i alimentat comportaments molt poc ètics i generadors d'incomprensió social.

Els directius de les caixes intervingudes no podran cobrar més de 300.000 euros anuals. De mitjana, les retribucions fixes dels alts directius de les caixes intervingudes hauran de baixar un 76% en el cas dels presidents i un 67% per als consellers delegats i directors generals
El ministre espanyol d'Economia i Competitivitat, Luis de Guindos, ha anunciat que el Consell de Ministres ha limitat a 300.000 euros bruts anuals el sou dels presidents de les entitats intervingudes pel segon Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB 2).

El decret llei de Sanejament del Sector Financer també regularà que els presidents de les caixes d'estalvis que han rebut préstecs del FROB 1 no puguin cobrar més de 600.000 euros anuals. També estableix límits a les remuneracions de la resta de directius de caixes. De Guindos ha assenyalat que el govern no vol intervenir en el sector privat, però sí establir 'remuneracions raonables' a un sector que ha rebut ajudes públiques.