25.2.12

El programa "tRanSparÈncia" aborda l'RS de les Organitzacions No Lucratives

El programa tRanSparÈncia, pioner en el món de gestió de l’RSE en la cadena de proveïment, ha facilitat un espai de trobada, reflexió i formació entre les cinc entitats no lucratives que formen part de la iniciativa.

Entre el 2011 i el 2012, seixanta-quatre pimes catalanes s’han iniciat en la gestió de la Responsabilitat Social (RSE) per mitjà del programa  tRanSparÈncia, apostant per ser més competitives i guanyant capacitat de rendir comptes de manera transparent a partir d’una millor gestió dels seus impactes en matèries sensibles per a la societat.

Entre aquestes pimes hi ha cinc organitzacions que no tenen afany de lucre i que formen part de la cadena de proveïment o de relacions de les onze grans empreses participants en el programa. Es tracta de la Fundació Integràlia, la Fundació Surt, la Fundació Engrunes, la Fundació Cares, i RAVALTEX Emp. Ins. SL.

Cadascuna d'aquestes organitzacions estan integrades en un dels grups de treball del programa  tRanSparÈncia d'acord amb la seva vinculació a una de les grans empreses. Però donades les particularitats del sector no lucratiu, s'ha ofert a aquest grup de pimes un marc de formació i debat per tal de reflexionar sobre el model de Responsabilitat Social de les Organitzacions No Lucratives (RSO) i la manera de rendir comptes amb l'estàndard de GRI i el seu desenvolupament sectorial. La sessió ha estat dirigida per Josep Maria Canyelles, consultor del programa i expert en RSO.

El programa d’aprofundiment en la responsabilitat social està promogut per empreses i institucions catalanes, sota el lideratge de les Cambres i el suport de la Generalitat, i amb la direcció tècnica del Global Reporting Initiative, el referent mundial en elaboració de memòries de sostenibilitat.

  • Llegir més sobre el programa  tRanSparÈncia:
4.7.11 Newsletter juliol 2011
[ca] Newsletter juliol 2011, on presentem el programa Transparència.cat: www.collaboratio.net/newsletter/2011/07/05/01
[es] Newsletter Julio 2011, donde presentamos el programa Transparència.cat:
www.collaboratio.net/newsletter/2011/07/05/02

[ca] Engega a Catalunya un programa pioner en el món de gestió de l’RSE en la cadena de proveïment
[es] Arranca en Cataluña un programa pionero en el mundo de gestión de la RSE en la cadena de abastecimiento

[ca] Presentat el programa tRanSparÈncia
[es] Presentado el programa tRanSparÈncia

[en] GRI, Catalan Chambers of Commerce & Catalan Government have initiated the tRanSparÈncia program  GANTSCh Status


  • Llegir més sobre RSO:
[ca] Responsabilitat social de les empreses i de les entitats socials: crear confiança i col·laborar

[es] En el Congreso Europeo del Voluntariado #eurovol2011 se está hablando de enfoques innovadores de RSE
[en] Innovative approaches on CSR are discussed in the European Conference on Volunteer #eurovol2011

[ca] La responsabilitat social com a inherència, no sols coherència!
[es] La responsabilidad social como inherencia, no sólo coherencia!

[ca] "No totes les organitzacions socials tenen un Pla de Responsabilitat Social, i això és important"
[es] “No todas las organizaciones sociales tienen un Plan de Responsabilidad Social, y eso es importante”

[ca] Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO) envers la família - I / Responsabilitat Social de les Organitzacions (RSO) envers la família (i II)
[es] Responsabilidad Social de las Organizaciones (RSO) hacia la familia

[ca] L'RSE no és fer més coses sinó fer les coses de manera diferent
 

Canal RSO