31.8.11

Primer número del Butlletí d'Etiquetatge ecològic

Butlletí dels sistemes d'etiquetatge ecològic de productes i serveis: Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental i Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea són sistemes d'etiquetatge ecològic de productes i serveis. Són sistemes voluntaris de qualificació ambiental que identifiquen i certifiquen de manera oficial que certs productes o serveis tenen una afectació menor sobre el medi ambient tenint en compte tot el seu cicle de vida. Els productes i els serveis ecoetiquetats compleixen criteris ambientals estrictes establerts prèviament.

En l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, l'organisme competent per concedir aquestes etiquetes ecològiques és la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. Així que té competència en la concessió del Distintiu de garantia de qualitat ambiental i l'Etiqueta ecològica de la Unió Europea.

En aquest butlletí trobareu notícies, estadístiques i webs d'interès sobre els sistemes d'etiquetatge ecològic, d'aquesta manera es pretén estimular la millora ambiental dels productes i els serveis del mercat.

Número 1.

Gener - Juny 2011

Font: Gencat.cat