29.8.11

La rendició dels comptes en les Fundacions d'àmbit català

Les fundacions d'àmbit català estan obligades segons la legislació autonòmica a rendir comptes dins dels 30 dies següents a l'aprovació dels seus comptes anualsper part dels respectius patronats. En aquest recurs veurem quin és el procediment a seguir per acomplir amb aquesta obligació.

El document de sol·licitud i pagament de les taxes
El formulari dels balanços i la memòria econòmica
Requisits de seguretat: la signatura digital
Presentació i finalització del tràmit