21.8.11

Empreses que inspiren futur / Empresas que inspiran futuro

[ca] Us presentem un vídeo-reportatge sobre 7 casos destacats d'emprenedoria catalans i 1 de gallec. Forma part d'un estudi desenvolupat per Alfred Vernis i Maria Iglesias (ESADE) analitzant el sector.
[es] Os presentamos un video-reportaje sobre 7 casos destacados de emprendimiento catalanes y 1 de gallego. Forma parte de un estudio desarrollado por Alfred Vernis y Maria Iglesias (ESADE) analizando el sector.
[ca] Empreses que inspiren futur
En els darrers anys, l'emprenedoria social s'ha convertit en una de les àrees més innovadores de reflexió i d'acció sobre les implicacions socials de l'activitat econòmica. Es tracta d'iniciatives emprenedores que, juntament amb la creació de riquesa i d'ocupació, es plantegen deliberadament la producció d'un benefici per a la societat. Aquest plantejament es diferencia clarament de la responsabilitat social de l'empresa, ja que no es tracta només d'introduir valors ètics en la pràctica empresarial, sinó de situar la consecució d'objectius socials de justícia, de solidaritat i de sostenibilitat al cor de l'emprenedoria.

L'Institut d'Innovació Social, amb el suport de la Diputació de Barcelona i CatalunyaCaixa, ha dut a terme una recerca que ha donat com a fruit la publicació esmentada i el documental Empresas que inspiran futuro.


[es] Empresas que inspiran futuro

En los últimos años el emprendimiento social se ha constituido en una de las áreas más innovadoras de reflexión y acción sobre las implicaciones sociales de la actividad económica. Se trata de iniciativas emprendedoras que junto a la creación de riqueza y empleo se plantean deliberadamente la producción de un beneficio para la sociedad. Este planteamiento se diferencia claramente de la responsabilidad social corporativa, ya que no se trata solo de introducir valores éticos en la práctica empresarial sino de situar la producción de objetivos sociales de justicia, solidaridad y sostenibilidad, en el corazón mismo del emprendimiento.

El Instituto de Innovación Social, con el apoyo de la Diputación de Barcelona y CatalunyaCaixa, ha llevado a cabo una investigación que ha dado como fruto esta publicación y el documental Empresas que Inspiran futuro.

Publicación: Empresas que inspiran futuro. Ocho casos de emprendedores sociales (pdf en castellano)