24.8.11

La revista "la Corbella" parla de nosaltres
La revista "la Corbella" (núm.19) parla de la publicació que Responsabilitat Global va desenvolupar per a la Generalitat de Catalunya. En concret, a la pàgina 36 hi llegim:


La responsabilitat social, la llengua i les empreses
S’ha publicat Empresa i llengua (Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 2010), una guia que reflexiona sobre el paper de la llengua com a element essencial en les polítiques de responsabilitat social de les empreses. De fet, el subtítol ja ens aclareix la intenció de la publicació: Un enfocament de
responsabilitat social empresarial per a aportar valor a tots els grups d’interès. L’autor és Josep Maria Canyelles, expert en responsabilitat social de les empreses i organitzacions (vegeu l’entrevista al número 7 de la revista de l’entitat Consum Català, Consumidor). Fa de consultor d'empresa i és promotor d'iniciatives, però a la vegada també és promotor de Responsabilitat Global, un think tank sobre la responsabilitat social, temàtica oberta a tothom a través del blog http://responsabilitatglobal.blogspot.com.

L’encert de la publicació (i també de Responsabilitat Global), és entendre la llengua com a part intrínseca de la responsabilitat social a l’empresa. També ofereix exemples de bones pràctiques que poden ser aplicats en contextos diversos dins els preceptes que una bona actuació empresarial hauria de seguir en tres vectors: el legal (garantir-ne el compliment), el comercial (incorporar criteris de mercat) i el de responsabilitat social (ser sensible a les inquietuds de la societat).