1.9.11

En cinc dies parlarem de Responsabilitat Social lingüística en tres països


La coincidència ha volgut que en una mateixa setmana haguem de parlar sobre Responsabilitat Social i Llengua en tres països. Segurament, en canvi, no deu ser cap coincidència que es tracti de tres nacions sense estat: Irlanda del Nord, Euskadi i Catalunya.

A mesura que l'RSE avança arreu del món, en tots els sectors, en organitzacions privades o públiques, i de qualsevol dimensió, aquest enfocament de gestió també va trobant-se amb tota una gran diversitat d'aspectes que formen part de la materialitat de la gestió socialment responsable.

I entre aquestes matèries, els aspectes de llengua es creuen amb multitud de dimensions de l'empresa: les relacions amb la comunitat, amb la clientela, amb els treballadors, amb els governs... Pocs temes hi ha que acabin sent tant transversals.

Però la llengua sols pren un caràcter de materialitat en aquells contextos en què s'ha produït prèviament un minorització en el seu propi territori, o bé també en casos en què hi ha hagut raons de migracions, analfabetisme, etc.

Un dels casos més interessants és sens dubte el que fa referència a llengües minoritzades en què encara es produeix una discriminació de la llengua i els seus parlants en el seu propi territori, ja que brinda un estol de possibilitat enorme per a l'acció empresarial compromesa i proactiva.

L'interès creixent que genera l'RS lingüística sols té un però: malauradament encara genera interès solament entre els grups d'interès perjudicats -i per tant als territoris afectats negativament- mentre que en cap altre territori es parla d'aquest enfocament de l'RS si no és que incidentament. Esperem que ben aviat també se'n pugui parlar a Madrid, a Londres o a París, per exemple.

Parlarem d'aquestes qüestions a Belfast, a Elgoibar, i a Girona

CSR & multilingualism on the knowledge economy in a symposium in Belfast


La Queen’s University de Belfast organitza un simposi EUNoM (Xarxa d'Universitats Europees sobre Multilingüisme) sobre: "El multilingüisme en l'economia del coneixement: els mercats de treball revisats, i la responsabilitat social corporativa". Josep Maria Canyelles, expert en RSE i promotor de Responsabilitat Global, hi ha estat invitat a presentar una ponència sobre Responsabilitat Social de les Empreses i Llengua.

Aquest simposi té el següent fonament: La producció en la societat industrial es va basar en el taylorisme i els treballadors es mantenien separats l'un de l'altre, però l'economia del coneixement (KE) s'estructura al voltant de la centralitat de la comunicació, gràcies a la qual es genera el coneixement. En conseqüència, aquest tema es centrarà en la relació fonamental entre l'aprenentatge i les exigències d'una economia en la qual el llenguatge és una característica central. L'economia del coneixement es recolza fermament en el desenvolupament de les comunitats de pràctica, on el sentit comú és fonamental per a la generació de coneixement. També hi ha arguments sobre com treballar amb diferents idiomes i cultures és propici per a la promoció de l'aprenentatge reflexiu associats amb la integració de característiques simbòliques de la diversitat lingüística i com es relaciona amb el sentit comú. El paper de les universitats en la posada en marxa d'aliances del tipus Triple Hèlix en la nova economia serà discutit, donada la varietat d'experiències reunides.
Conferència a Euskadi sobre Responsabilitat Social Empresarial i gestió lingüística

Josep Maria Canyelles farà una conferència a Elgoibar (Euskadi) sobreResponsabilitat Social de les Empreses i Llengua. El seminario 30+10 de este año será el 17 de noviembre: El seminario del IMH que trata la gestión lingüística en la empresa cumplirá su sexta edición, y como cada año presentaremos temas nuevos para mostrar a nuestras empresas industriales los beneficios de la gestión lingüística así como productos, servicios y prácticas multilingües.

Curs de formació a Girona sobre RSE i Llengua

Josep Maria Canyelles impartirà un curs a Girona sobre Responsabilitat Social de les Empreses i Llengua. Després de fer el curs a Barcelona i a Lleida durant aquest mateix any, ara el curs Responsabilitat Social de les Empreses i Llengua s'ha programat a Girona per als dies 18 i 25 de novembre, amb un total de 8 hores.