6.10.10

Taller de Responsabilitat Social per a pimes i microempreses al Vendrell

La Responsabilitat Social és un concepte empresarial que sovint no es coneix prou bé i es confon amb la filantropia o l’acció social. Donat que cada vegada respon més a una orientació estratègica de les empreses, són moltes les persones –igual que les empreses i organitzacions- que necessiten clarificar el sentit d’aquestes pràctiques per fer-ne un model d’empresa.

Per això, aquest seminari te per finalitat poder reflexionar sobre el sentit estratègic de l’RSE, els valors i avantatges que pot aportar i les maneres de poder gestionar les polítiques d’RSE.

CONTINGUTS
S’aportarà una visió al voltant de l’RSE que sigui útil per a directius de pimes i microempreses per a incorporar-lo com a enfocament de gestió. Així, les reflexions i casos es basaran en pimes i procuraran atendre les necessitats d’aquestes empreses.

L’aproximació que es farà de l’RSE serà basat no solament en la millora dels impactes a la societat i l’entorn sinó atenent també les millores internes que pot i ha de suposar per a l’empresa, i l’oportunitat que obre per a construir una empresa més competitiva i sostenible.

DESTINATARIS
· Directius de PIMES
· Directius de microempreses

METODOLOGIA
L’activitat formativa tindrà format de seminari, amb un part de presentació inicial, una anàlisi de casos, i la participació dels assistents.

PROFESSORAT
El taller serà dirigit per Josep Maria Canyelles, expert en RSE i promotor de Responsabilitat Global.
                DATA                          HORARIS                           INSCRIPCIONS___

14 de desembre      Horari: 09:00 a 11:00 hores     serveiempresa@leina.org
900 338 833

Web Ajuntament del Vendrell - L'Eina