5.10.10

Entrevista al president d'Alqvimia

Garrotxa Actualitat Empresarial entrevista el president d'una pime amb RSE


Idili Lizcano
Perfumeria i cosmètica natural de luxe.

" Hem de fer una economia que estigui amb harmonia amb les necessitats de l'home i la dona "
Tinc 53 anys i vaig néixer a Oran,. però actualment estic vivint a Tortellà. Tinc dos fills i estic divorciat.
L'any 1986 vaig crear Alqvimia i amb el transcurs dels anys ens hem anat fent forts. En l'actualitat oferim feina a 35 persones.
L'últim llibre que he llegit es titula "Más allá del Edén", de Ken Willber.
Si he d'escollir un únic invent entre tots els grans descobriments de la història, em quedo amb internet. Crec que és magnífic.
A la meva nevera no hi falten mai productes ecològics. Crec que he de predicar amb l'exemple, ja que la filosofia d'Alqvimia és la creació de productes estrictament i purament naturals.

A què es dedica la seva empresa?
A la perfumeria i a la cosmètica natural de luxe.
Quin àmbit territorial abasta?
Mundial, venem a més de vint països. Holanda, Hong Kong i Japó són alguns dels països o ciutats on hi tenim una forta presència.
Què ha canviat des que es va fundar l’empresa fins avui? I què no ha canviat?
El concepte de la perfumeria i la cosmètica natural. En els inicis de la nostra activitat la cosmètica natural es tractava d'un concepte de producte innovador que gaudia d'un mercat molt reduït. Es podia dir que era un nínxol molt petit del mercat de la cosmètica, on la cosmètica ordinària tenia una quota de mercat majoritària. Però en l'actualitat els papers s'han girat. Cada vegada el consumidor té més coneixement dels productes que s'ofereixen i de la importància de la utilització de productes naturals. Fet que ha originat que el mercat de la cosmètica natural  es pugui situar en una posició favorable en comparació amb la cosmètica ordinària.
Què li cal a la seva empresa per sobreviure en el mercat actual?
Concretament millorar la xarxa de distribució, acció que en l'actualitat ja estem portant a terme.
Els productes que oferim actualment disposen d'una alta demanda, aquest fet ens origina un avantatge envers els nostres competidors. Per aquest motiu, per ser més forts, pensem que necessitem millorar la nostra xarxa de distribució.
Què i com es diferencia de la competència?
Alqvimia es posiciona en el segment de productes de luxe en el mercat de la cosmètica ecològica. Per tant, dia a dia, mitjançant investigacions de mercat i gràcies a les inversions en R+I+D, aconseguim oferir una qualitat de luxe. Això ens ajuda a diferenciar-nos de la majoria dels nostres competidors. Sobretot dels productors del mercat asiàtic i les seves imitacions.  
Quin paper juga la publicitat en la seva empresa?
La publicitat juga un paper importantíssim en l'entitat. Principalment perquè ens permet aconseguir notorietat i personalitat arreu del món. I posicionar la imatge de marca d'ALQVIMIA amb els atributs de productes sofisticats, ecològics i de luxe. 
Quins són els avantatges i els inconvenients d'establir la seva empresa a la Garrotxa?
Sincerament, crec que no hi ha cap desavantatge, tot són avantatges. Estem parlant de tenir localitzada l'empresa en una de les poques àrees de Catalunya que conserva un equilibri entre l'entorn natural i el desenvolupament industrial. La Garrotxa, a part de tenir una molt bona xarxa de comunicacions, es caracteritza per mantenir una elevada harmonia entre l'economia industrial i la naturalesa.  
Com viuen els temps de crisi des de la seva empresa?
El sector de la cosmètica ecològica i natural està a l'alça. De moment l'activitat d'Alqvimia no ha decaigut, com moltes de les empreses que constitueixen l'economia. I ja no entro a parlar de les empreses que estan en el sector de la cosmètica convencional. A part d'estar dins d'un sector en perspectives de continuar el seu creixement, l'èxit de l'empresa regeix en la nostra creença en l'economia humanitzada. Estem totalment en contra de l'economia especulativa que s'havia estat fent en els darrers anys en els països d'occident.
Segons la seva experiència, la globalització què li suposa?
La globalització suposa llibertat en el mercat, aspecte que comporta menys protecció pels nostres productes. Si hi tenim en consideració que moltes empreses, entitats, organitzacions,..., han substituït l'economia productiva per l'especulativa, que les potències emergents com la Xina no paren d'augmentar la seva producció, realitzar accions de benchmarking constantment, i que disposen de més facilitats que nosaltres per exportar els seus productes, veritablement la globalització no ofereix tants avantatges com sembla.
Si nosaltres volem exportar productes a la Xina estem obligats a passar un veritable calvari. Aranzels elevats, restriccions legals i revelar tot el Know How del producte a nivell qualitatiu i quantitatiu del producte. Per tant, l'efecte de la globalització no és igual per a tothom. Si volem subsistir i competir amb les potències emergents, crec que hem de canviar l'economia especulativa per una de més humanitzada. S'han de respectar els valors humans i sobretot respectar el nostre entorn. Això significa una producció de més qualitat, és a dir, amb més valor afegit.
Nosaltres som l'exemple que això és possible. En l'actualitat disposem d'un endeutament zero. 
Què n’espera del futur?
Hem de fer una economia que estigui amb harmonia amb les necessitats de l'home i la dona. Estem hipotecant el nostre futur per obtenir beneficis. Això ha de canviar.
Per sort està sorgint una nova línea de persones empresàries i emprenedores que estan assimilant la importància de trobar un equilibri entre l'entorn i les diferents activitats productives i de serveis que s'ofereixen. 
Quins consells donaria a un jove emprenedor que volgués començar un negoci dins el seu ram?
Primer de tot ha de ser molt valent, que no es rendeixi. I després que es regeixi per uns ideals i valors propis. 
És molt important intentar guanyar diners, però d'una manera no egoista. S'ha de ser conseqüent amb les decisions que es prenen i respectuós amb l'entorn.
En l'actualitat, amb els nous empresaris, sembla que està sorgint una nova tendència de filosofia empresarial. De mica en mica les entitats, negocis, empreses, autònoms,..., estan prenent consciència de la importància de ser més respectuosos amb l'entorn i del fet de passar d'una economia especulativa a una de més productiva. Finalment, crec que és molt important oferir un servei o producte d'alta qualitat, ser original i creatiu.
Si volem competir amb els països emergents que produeixen a uns costos inferiors als nostres, només els podrem superar si som millors.
Quin impacte han tingut les noves tecnologies sobre la seva empresa?
Total. No tinc cap mena de dubte que la implantació de les NTIC en la gestió, fabricació i comunicació d'una empresa o entitat és un aspecte molt important de l'estratègia a seguir. En la meva opinió, tota activitat o negoci que no s'adapti als canvis tecnològics està avocada al fracàs. 
Si no s’hagués dedicat a això, què estaria fent?
Vaig estudiar filosofia i sempre n'he estat un apassionat. Probablement, si no hagués creat Alqvimia, en l'actualitat seria docent de filosofia en alguna escola o universitat.