6.10.10

Nova publicació sobre "Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat"


Portada
La Secretaria d'Acció Ciutadana ha publicat un estudi de l'Observatori del Tercer Sector que recull "Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat ", és a dir, experiències rellevants dutes a terme per organitzacions no lucratives catalanes "de les quals es poden extreure aprenentatges transversals per millorar el funcionament i l'impacte d'altres organitzacions del sector".En el marc de les 4t Jornades del Voluntariat celebrades el passat cap de setmana (1 i 2 d'octubre),  es va presentar el llibre: "Bones pràctiques en actuacions cíviques, comunitàries i de voluntariat" a càrrec del Director General del Departament de Governació i Administracions Públiques, el sr. Xavier Garriga, i el president de l'Observatori del Tercer Sector, el sr. Pau Vidal.

L'exposició i difusió de bones pràctiques és una manera de transmetre, compartir i intercanviar coneixements. En aquest sentit, aquest recull és una eina útil tant per les entitats que difonen la seva activitat, com per aquelles que en poden extreure informació del seu interès. És més, la difusió i l'intercanvi de bones pràctiques és una manera senzilla de fomentar els cercles de confiança entre les entitats, la qual cosa serveix per enfortir el teixit associatiu.


Més concretament, en aquesta publicació "s'utilitza el terme bones pràctiques per denominar les experiències dutes a terme per entitats no lucratives que han funcionat, i/o estan funcionant, en un determinat context a partir de les quals es poden extreure aprenentatges transversals per millorar el funcionament i l'impacte d'altres organitzacions del sector"

Referent a l'estructura de llibre, el contingut s'ordena a partir del diferents eixos que es defineixen en el Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat: les persones, les entitats i la societat.
Per altra banda, s'han seleccionat les bones pràctiques en base a 10 criteris: 
 • Foment de la cohesió social i de la participació ciutadana
 • Promoció d'actuacions cíviques
 • Promoció del voluntariat i de l'associacionisme
 • Transmissió de valors democràtics a la societat
 • Dimensió comunitària i implicació d'agents del territori en les actuacions
 • Foment del teball en xarxa i transversalitat de les accions
 • Inclusió social dels col.lectius més vulnerables
 • Innovació de les activitats desenvolupades
 • Impacte i èxit de les actuacions organitzatives
 • Replicabilitat de les experiències
A partir d'aquesta selecció i amb l'objectiu d'aconseguir un format àgil i entenedor es presenten 30 fitxes que s'estructuren segons els següents apartats: 
 • Dades identificatives
 • Rellevància de l'experiència
 • Descripció
 • Aprenentatges
 • Informació i dades de contacte
Per sol.licitar que us envïn un exemplar podeu contactar al 93 483 10 17 o bé escriure al correu edoderoc@gencat.cat.
Més informació
Descarrega't el llibre!