5.10.10

Jornada ESPAI MEDIACIÓ "in via" repte de canvi social
Jornada (21 d'octubre) que organitza l'Associació "in via" (des de 1953 a Barcelona) ESPAI MEDIACIÓ "in via" repte de canvi social. La nostra Associació treballa en resolució de conflictes i mediació des dels seus orígens i més concretament des de 1997 en conflcites familiars pare-mare-fill-fille adolescents, ara volem consolidar aquest treball de manera amplia i en diferents àmbits i conflictes en el servei ESPAI MEDIACIÓ "in via", i és per això que realitzem la jornada que pot ser molt interessant per tots nosaltres, amb la tasca que ens presentan des de el Tribunal Superior de Mèxic.

Més info

Associació “in via” 

“in via” significa “acompanyar a la persona en el camí del seu procés vital, estar al costat, sense empènyer, ni estirar, procurant que amb la nostra actitud de diàleg, comprensió i coherència, la persona que s’atansa a l’Associació “in via”, avanci i maduri en la responsabilitat i es reconegui com a protagonista de la seva pròpia vida. A l’any 1980 a l’Assemblea general celebrada a Roma, s’adopta el lema “in via”, reflectint aquest esperit d’acompanyament a l’altre, comú a totes les associacions a reu del món.

Associació "in via" Barcelona, organització sense afany de lucre declarada d’utilitat pública des de 1998. Associació "in via" té el desig d’oferir serveis d’atenció a la persona per tal d’acollir-la i acompanyar-la en el seu procés, per què se senti reconeguda en les seves necessitats, sense crear dependència, així, Associació "in via", aposta per un camí cap a l’autonomia de cada individu elegida amb llibertat.

La missió de L'Associació “in via” és la promoció integral de la persona socialment més necessitada, especialment fora del seu àmbit familiar, en risc d’exclusió (pobresa, immigració,...) i/o amb alguna mena de discapacitat psíquica, i/o malaltia mental en concret els col•lectius d’atenció són: Dones, Infants /adolescents, Joves, Famílies