15.10.10

Adaptar el llenguatge per als diferents públics

Sovint ens referit al llenguatge en referència a temes de llengua, a qüestions de llenguatge políticament correcte i de sexismes, a llenguatge de sords... Però ho hem fet poc sobre com practicar un llenguatge comprensible o amigable amb els seus destinataris.

Pensem en un llenguatge accessible en els contractes, on una empresa com DKV Assegurances té unes bones pràctiques interessants. O com fer documents aptes per a persones amb dificultats intel·lectuals, i em ve al cap l'experiència recent de la Fundació Àuria elaborant un Codi Ètic debatint-lo amb els propis usuaris i fent que els resultés comprensible i útil.

Ara volem fer referència a la lectura comprensible per a persones que, normalment per raons de discapacitat, poden tenir problemes que es poden alleugerir si els textos compleixen algunes característiques com per exemple evitar les frases llargues i les construccions complexes, justaposades, etc., o lèxic massa complicat. Vegem aquestes dues informacions, una de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i l'altra de una organització especialitzada en la lectura fàcil:


Papers sindicalsSovint hi ha molta gent que té ganes de llegir llibres però, malauradament, no ho pot fer perquè li resulta massa complicat. Davant la necessitat de trobar una solució a aquesta problemàtica, Comissions Obreres, a través del Servei Lingüístic i del Centre de Formació d’Adults Manuel Sacristán, ha impulsat la creació de la col·lecció Llegim, de llibres de Lectura Fàcil, que ja consta de tres títols editats perPublicacions de l’Abadia de Montserrat.

Entenem per llibres de Lectura Fàcil aquells que són redactats i elaborats amb una atenció especial, per tal que puguin ser entesos per les persones que tenen dificultats lectores i/o de comprensió per causes diverses.

La finalitat, en aquestes obres, és narrar una història concreta, lògica, de manera lineal i amb pocs personatges. El llenguatge que s’ha d’usar cal que sigui senzill, clar i directe i s’han de prescindir de les construccions més abstractes i recargolades. A més, també és necessari fer servir un tipus de lletra bastant gran, limitar la llargada de les línies i tallar-les segons el ritme de la parla, deixar marges i interlineats destacats i acompanyar el text amb imatges.

Els llibres que compleixen tots aquests requisits es reconeixen perquè porten el logotip LF, un distintiu que atorga l’Associació Lectura Fàcil de Catalunya als materials que compleixen les normes internacionals de forma i contingut que estableix l’IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), un organisme que agrupa associacions i biblioteques de tot el món.
http://sl.ccoo.cat/sl/lecturafacil.htmlAssociació Lectura Fàcil www.lecturafacil.net

L'Associació Lectura Fàcil, constituïda l'any 2003, és un centre d'informació i referència d'iniciatives a l'entorn de la Lectura Fàcil. Adapten a un llenguatge planer textos legals i documents informatius per a institucions i empreses que volen millorar la comunicació amb el seu públic. És una entitat sense ànim de lucre que treballa per apropar la lectura a les persones amb dificultats de comprensió lectora. Parteixen del principi de democràcia lectora: tothom ha de tenir accés a la informació, a la literatura i a la cultura.


Els materials de Lectura Fàcil són llibres, documents, pàgines webs, etc. elaborats amb especial cura
per ser llegits i entesos per persones que tenen dificultats lectores. Segueixen les directrius internacionals de l'IFLA quant al llenguatge, al contingut i a la forma.

Per què són necessaris els materials LF?
1. Perquè un 30% de la població té dificultats lectores
2. Perquè l'accés a la lectura és una necessitat social i un dret recollit en diversos textos legals nacionals i internacionals
3. Perquè llegir és un plaer que permet compartir idees, pensaments i experiències
Finalment, podeu veure el butlletí de la FEAPS, on molts articles estan acompanyats de la versió de lectura fàcil, amb el corresponent logo europeu que indica aquesta bona pràctica.