31.10.10

Les furgonetes KITT ja han arribat al seu destí // Las furgonetas KITT ya han llegado a su destino

[ca] KITT: Furgoneta que recorre 13.000 km sense conductor i sense gasolina!!!

KITT, furgonetes automatitzades que havien de viatjar d'Itàlia a la Xina, per fi han arribat al seu destí després de recórrer els 13.000 quilòmetres de viatge sense ser conduïdes per ningú i sense utilitzar una gota de combustible. Però la proesa no és de les màquines sinó dels tècnics que van haver de fer el viatge dins de cadascuna de les 4 furgonetes per a controlar que tot anés bé.

El projecte consistia en 4 furgonetes elèctriques amb un sistema innovador denominat GOLD (Detector de Carrils i Obstacles Genèrics) que utilitzava 7 càmeres de vídeo i 4 escàners làser alimentats amb energia solar. El sistema permetia que poguessin detectar el seu entorn i ajustar la velocitat i direcció a aquest, arribant a un màxim de 60 quilòmetres per hora i amb una autonomia de 2 a 3 hores, després de les quals havien de recarregar durant 8 per continuar.

El projecte ha estat finançat pel Consell de Recerca Europeu, per tal de comprovar si podien conduir en tot tipus de carreteres i condicions meteorològiques i de trànsit. Les dades del trajecte serviran per crear tecnologies que ajudin a la conducció. Les 4 furgonetes van ser capaços de realitzar gairebé tot el recorregut soles, encara que van necessitar l'ajuda dels investigadors que les ocupaven, sobretot a l'hora de pagar els peatges i passar els controls d'alcoholèmia de la guàrdia civil. El pitjor de tot és que com els investigadors no conduïen no podien triar l'emissora de ràdio, va haver de ser horrible si les furgonetes tenien el mateix gust musical que el cotxe fantàstic o fins i tot però si també es van dedicar a explicar acudits.


[es] KITT: Furgoneta que recorre 13.000 Km sin conductor y sin gasolina !!!


KITT, furgonetas automatizadas que iban a viajar de Italia a China, por fin han llegado a su destino después de recorrer los 13.000 kilómetros de viaje sin ser conducidas por nadie y sin usar una gota de combustible. Pero la proeza no es de las máquinas sino de los técnicos que tuvieron que hacer el viaje dentro de cada una de las 4 furgonetas para controlar que todo fuera bien.

El proyecto, eran 4 furgonetas eléctricas con un sistema innovador denominado GOLD (Detector de Carriles y Obstáculos Genéricos) que utilizaba 7 cámaras de vídeo y 4 escáneres láser alimentados con energía solar. El sistema permitía que pudieran detectar su entorno y ajustar la velocidad y dirección al mismo, llegando a un máximo de 60 kilómetros por hora y con una autonomía de 2 a 3 horas, tras las cuales debían recargarse durante 8 para proseguir.

El proyecto ha sido financiado por el Concilio de Investigación Europeo, con el fin de comprobar si podían conducir en todo tipo de carreteras y condiciones meteorológicas y de tráfico. Los datos del trayecto servirán para crear tecnologías que ayuden a la conducción. Las 4 furgonetas fueron capaces de realizar casi todo el recorrido solas, aunque necesitaron la ayuda de los investigadores que las ocupaban, sobre todo a la hora de pagar los peajes y pasar los controles de alcoholemia de la guardia civil. Lo peor de todo es que como los investigadores no conducían no podían elegir la emisora de radio, tuvo que ser horrible si las furgonetas tenían el mismo gusto musical que el coche fantástico o incluso pero si también se dedicaron a contar chistes.


Font


Nota: agraïm aquest contingut a David Ferré Gutiérrez