25.10.10

El diari ARA fa públic el seu “Codi de pràctica professional”

És una bona notícia que el nou diari ARA, abans de començar a editar els primers números, hagi comunicat públicament el seu codi, en un document prou complet i interessant.

El Codi que regula la pràctica professional, conflictes d’interessos i conducta personal de tots els treballadors del diari ARA ha estat inspirat en els codis que ja funcionen als grans diaris internacionals com l’International Herald Tribune, el New York Times o el The Guardian i busca, com explica en el seu preàmbul, “sobretot protegir i fomentar el vincle de confiança entre l’ARA i els seus lectors, i protegir així la integritat del diari i del contingut editorial que publica”.

A més de ser un document públic, el codi es lliura a tots els treballadors, de qualsevol àmbit, en el moment de la seva contractació, i també afecta els col·laboradors freelance.


Extraiem alguns paràgrafs del Codi, dos que són molts propis del sector periodístic (sobre el tractament de la diversitat, sobre com fer front als propis interessos personals del periodista) i un altre sobre un aspecte molt habitual en els codis ètics de les empreses que gestionen la seva responsabilitat social (sobre la política d'acceptació de regals):


  • Raça: En general, mai no publicarem la raça, l’origen ètnic o la religió de ningú, llevat que la informació sigui pertinent per a l’article. No informarem sobre la raça dels presumptes delinqüents, llevat que el seu origen ètnic formi part de la descripció per a la seva possible identificació, o que formi part rellevant de l’article (per exemple, en el cas d’un crim racista).
  • Declaracions d’interessos: Sempre que un periodista escrigui sobre un interès al qual l’uneixi un vincle molt fort és necessari que ho declari. Això afecta tant els periodistes de la plantilla com els freelance que escriguin per a ARA. La declaració s’adreçarà al seu cap durant la preparació de l’article. La transparència total pot implicar que la declaració esmentada aparegui al diari o lloc web.
  • Promocions i obsequis: ARA i el seu personal no permeten cap pagament, obsequi o altres favors que minin la seva precisió, imparcialitat o independència. Qualsevol intent d’induir un tractament editorial favorable mitjançant l’oferiment d’obsequis o favors ha de ser comunicat al cap. Quan resulti pertinent, ARA divulgarà els pagaments, regals o altres favors esmentats. //  Els obsequis que no siguin d’un valor insignificant (menys de 25 €) es tornaran amablement.En referència a la declaració d'interessos, Responsabilitat Global també va assumir un compromís de transparència, que queda explicitat a "Responsabilitats ètiques dels blocaires", on s'explica que quan parlem d'alguna empresa o organització amb la qual hi tenim una relació de col·laboració sempre ho fem constar.

El Codi acaba amb un darrer punt dedicat als aspectes formals i d’actitud en la feina, on s'hi diuen coses com ara:

  • Tenir una actitud vital positiva. Estem satisfets de la feina que fem, estem orgullosos de fer-la, del país on vivim i del lloc on treballem, sense perdre l’esperit crític que és part imprescindible d’aquesta actitud vital positiva.
  • La puntualitat a totes les reunions que fem com a mostra de serietat, respecte i rigor.
  • Ser transparents. La nostra és una organització transparent. Això no vol dir que expliquem les coses confidencials, però sí que vol dir que els lectors, anunciants, treballadors i directius poden fer les preguntes que calgui i hem de poder donar respostes clares i ràpides. Fem les coses amb un objectiu concret i aquestes coses la majoria de les vegades es poden i s’han d’explicar.
  • Participar d’una cultura de l’empresa sostenible. Sabem que en el nostre sector la llibertat està profundament lligada a la viabilitat econòmica i aquesta té molta relació amb el fet de no gastar el que no es té. L’austeritat és un dels valors d’ARA i no ens n’amaguem.

Hi trobem alguna referència a principis ètics, a la responsabilitat social, o a la sostenibilitat en un sentit més ampli que l'expressat i que inclogui aspectes ambientals. Certament, no estem davant d'un Codi Ètic com s'entén des de la Responsabilitat Social de les Empreses, però és una codificació de conductes i actituds centrades en l'activitat professional del periodisme. I, un cop fetes aquestes anotacions, entenem que és una bona pràctica i que és un bon document, i que la inclusió d'algun aspecte com el de tenir una actitud vital positiva obre la porta d'un aspecte a ressaltar més i a aprofundir, al voltant de com construir unes organitzacions més positives, amb valors humanistes, amb persones compromeses, amb sensibilitat envers els grups d'interès, amb comportaments que creïn valor per a totes les parts, que ajudin a construir territoris socialment responsables. Encara que de manera tímida, creiem que és un bon pas abordar la gestió de la felicitat corporativa que, sens dubte, també va vinculada a l'autoestima de les seves persones. Uns periodistes amb actituds positives, a més d'honestes i responsables, ajudaran a emmirallar-nos en un país més digne i valuós.

Codi de pràctica professional