15.10.10

Com crear un informe d'RSE per a la meva empresaCom creo un informe sobre RSC per a la meva empresa?
Aquest vídeo és una primera presa de contacte amb els usuaris de la nova web d'informes RSC. Explica, de manera senzilla, amb imatge com es visualitzen informes, com comparar indicadors, la forma de realitzar el registre per poder crear, gestiones i publicar els informes RSC (CCI-RSC i CGI-RSC). http://aeca.igoox.com

¿Cómo creo un Informe sobre RSC para mi empresa?
Este vídeo es una primera toma de contacto con los usuarios de la nueva web de informes RSC. Explica, de manera sencilla, con imágen cómo se visualizan informes, cómo comparar indicadores, la forma de realizar el registro para poder creae, gestionas y publicar sus informes RSC (CCI-RSC y CGI-RSC). http://aeca.igoox.com