6.10.10

Innovació en l'Acció Social / Innovación en la Acción Social

[ca] Innovació en l'Acció Social

21/10/10
09:00h - 10:45h
Més informació: ps@peretarres.org
INSCRIPCIÓ gratuïta
La innovació s'ha convertit en un recurs estratègic fonamental, en una eina necessària per a un sector en creixent competència i contínua evolució. La competitivitat és un element clau. La incorporació de la innovació en el dia a dia de les organitzacions socials esdevé una acció imprescindible per garantir l'eficiència, promoure nous productes i serveis i aconseguir uns millors resultats en el marc dels objectius plantejats.
L'estudi que es presentarà pretén:
  • conèixer l'estat de l'art del sector de la innovació social a nivell internacional (millors pràctiques i tendències d'èxit),
  • explicar què està passant al Tercer Sector a Catalunya,
  • detectar necessitats i oportunitats i convertir-les en solucions transversals,
Lloc: Fundació Pere Tarrés
c. Carolines, 10 - 08012 Barcelona
(Aula Rosa Deulofeu)
Aquesta conferència és impulsada conjuntament, en el marc d'un projecte d'innovació en l'acció social, per la Fundació Pere Tarrés i Infonomia, amb el suport del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

[es] Innovación en la Acción Social
21/10/10
09:00h - 10:45h
Más información: ps@peretarres.org
INSCRIPCIÓN gratuita
La innovación se ha convertido en un recurso estratégico fundamental, en una herramienta necesaria para un sector en creciente competencia y contínua evolución, donde la competitividad es un elemento clave. La incorporación de la innovación en el día a día de las organizaciones sociales es imprescindible para garantizar la eficiencia, promover nuevos productos y servicions, y conseguir unos mejores resultados en el marco de los objetivos planteados.
El estudio que es presentará pretende:
  • conocer el estado de la innovación social a nivel internacional (mejores prácticas y tendencias de éxito),
  • explicar qué está pasando en el Tercer Sector en Cataluña,
  • detectar necesidades y oportunidades, y convertirlas en soluciones transversales,
Lugar: Fundación Pere Tarrés
c. Carolines, 10 - 08012 Barcelona
(Aula Rosa Deulofeu)
Esta conferencia está impulsada conjuntamente, en el marco de un proyecto de innovación en la acción social, por la Fundación Pere Tarrés e Infonomia, con el apoyo del Departament d'Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya.