7.6.10

Jornada de Responsabilitat Social Empresarial a Alcanyís (Grup del Baix Aragó i Matarranya)

JORNADA DE RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL
17 DE JUNY DE 2010, Sala Juan de Lanuza del Castillo-Parador d'Alcanyís (Aragó)

Click on the slide!
Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña

Introducció: El Grupo de Acción Local BAJO ARAGÓN- MATARRAÑA forma part del projecte de cooperació interterritorial de Gestió Sostenible Rural, integrat per divuit grups de desenvolupament local de Catalunya, Balears i Aragó, per tal d'impulsar el desenvolupament d'una metodologia comuna d'implantació de polítiques de Responsabilitat Social Empresarial (RSE)

L'RSE és el compromís voluntari per part de les empreses amb el desenvolupament social i ambiental en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors. L'RSE pretén motivar les empreses i entitats beneficiàries d'ajuts públics LEADER, a assumir compromisos de sostenibilitat en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els interlocutors, a través de polítiques de gestió econòmica, social i ambiental respectuoses amb les persones i l'entorn .

Aquest projecte es desenvoluparà entre el període 2009-2012, mitjançant un procés de tutorització individualitzat per a fomentar una reflexió interna sobre l'impacte diari de les seves activitats empresarials amb l'objectiu de procurar una major sostenibilitat ambiental, afavorir la cohesió social i les condicions laborals dels treballadors aportant un valor afegit a l'empresa, contribuint així a un creixement equilibrat de territoris socialment responsables.

Objectius: L'objectiu principal d'aquesta jornada és la presentació del projecte en el nostre territori i la sensibilització i conscienciació a les organitzacions públiques i privades del medi rural, en relació a l'RSE. L'interès de la jornada es centrarà en una nova cultura empresarial que garanteixi el desenvolupament sostenible del nostre territori.

Destinataris: Empreses, persones emprenedores, associacions, agents socioeconòmics i administracions públiques.

Programa (l'acte es desenvoluparà en castellà):

18.00 -18.30h Bienvenida y apertura de la jornada
D.ª Amor Pascual Carceller, Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz
D. José Javier Celma Pellicer, Presidente del Grupo de Acción Local BAJO ARAGÓN – MATARRAÑA
D. Miguel Valls Ortiz. Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Agricultura y Alimentación del GOBIERNO DE ARAGÓN)
18.30- 19.00h Presentación del proyecto de Cooperación :
GESTIÓN SOSTENIBLE RURAL
D. ª Virginia Cardona Pérez. (Técnico de cooperación del Grupo de Acción Local Bajo Aragón Matarraña).
19.00-20.30h PONENCIA: La Responsabilidad Social de las Empresas en entornos rurales: creando valor para la empresa y para el territorio. D. Josep Maria Canyelles (experto en RSE, promotor de collaboratio iniciativa por los Territorios Socialmente Responsables)
20.30-21.00h La RSE en el entorno de las Ayudas LEADER.
D. Joaquín Lorenzo Alquezar (gerente del Grupo de Acción Local BAJO ARAGÓN-MATARRAÑA).
21.00h Clausura de la Jornada.
D. Miguel Valls Ortiz. Dirección General de Desarrollo Rural. Departamento de Agricultura y Alimentación del GOBIERNO DE ARAGÓN)
21.00h Vino Español

Accés al programa en PDF
Notícia a OmezymaPoblaciónPress, GSRural

0 comentaris: