16.6.10

Reutilitzar llibres o no?

Alguns objectius es mostren contradictoris respecte a la sostenibilitat, si entenem que aquesta no solament es refereix a aspectes ambientals sinó també a impactes socials i econòmics


La reutilització del llibre escolar és una iniciativa interessant que algunes escoles promouen amb l'objectiu d'estalviar recursos econòmics a les famílies, disminuir l'impacte ambiental i també fomentar una actitud de conservació dels llibres de treball per part dels alumnes.

Lògicament, aquesta iniciativa comporta la temptació de canviar més ràpidament els manuals per part de les editorials, tot i que cada vegada més, aquesta mena de llibres de text escolars tendiran a desaparèixer totalment i tenir un format exclusivament web.

Però la qüestió que genera polèmica i interessos 'sostenibles' contraposats fa referència als llibres de caràcter literari, pel fet que la seva reutilització afecta a un grup d'interès que ja pateix prou les males condicions econòmiques de la seva activitat artística.

És per això que s'ha elaborat un MANIFEST PER LA NO REUTILITZACIÓ DEL LLIBRE LITERARI A LES AULES, amb el lema de "La biblioteca personal és un dret".

Som favorables al llibre electrònic i a les iniciatives de reutilització, però certament cal anar amb compte de no perjudicar un col·lectiu sovint feble. Sembla assenyat que aquesta reutilització no afecti el llibre literari, alhora que en el futur proper potser, en aquelles escoles / famílies / països que s'ho puguin permetre aquest es veurà substituït pel llibre electrònic. Mentrestant no cal crear un desert en la capacitat d'impactar positivament i amb justícia sobre els creadors.

Volem fer aquesta reflexió aquí per mostrar la incompatibilitat d'alguns objectius i la necessitat d'equilibrar interessos dels grups d'interès i ponderar els impactes creats. Reproduïm el manifest per la No Reutilització amb els arguments que aporta:

MANIFEST

Els sotasignants, davant el problema de l’empitjorament de les condicions de treball en la creació de llibres i la difusió de la lectura, declarem el següent:

La societat de la informació i la comunicació ha generat canals de transmissió molt potents. En aquests canals, el text hi continua essent una peça clau.

El text escrit i publicat, ja sigui en suport paper com en l’electrònic, a més de subministrar entreteniment, és especialment capaç de nodrir la intel·ligència del lector i afavorir en ell capacitats com la imaginació i l’atenció, d’enriquir el seu vocabulari, de dotar la capacitat de pensament i de fer-li millorar l’escriptura, a més de facilitar la reflexió i el debat, des del gaudi personal i des de l’expressió de la pròpia llibertat.

Un dels problemes amb què ens trobem és la desvalorització de la lectura i dels llibres, que contribueix a la davallada en les vendes. I un dels factors que més hi té a veure és la iniciativa, propiciada pels poders públics, de la reutilització de l’obra literària als centres educatius.

Aquest és un problema que ens afecta a tots: a creadors i productors (cal no oblidar que també són una part del teixit econòmic del país); a pares i ensenyants com a responsables de la formació dels infants i adolescents; i al país en general, que té una bona part del seu fonament en l’idioma que contribuïm a difondre, enriquir i mantenir en uns moments que tornen a ser especialment delicats.

Pensem que la reutilització de llibres de lectura té més inconvenients que avantatges. Per això creiem que cal fer una reflexió sobre el tema i, per iniciar-la, exposem els punts següents:

1. Impedeix la creació d’una biblioteca personal a infants i joves, la qual cosa dificulta la formació de futurs lectors.

2. Circumscriu la lectura únicament a l’àmbit escolar, en un horari reduït, cosa que no fomenta la lectura privada, la relectura, el fet de llegir com a activitat formativa individual i com a lleure.

3. Escurça els drets d’autor, que són la retribució dels escriptors/res i il·lustradors/res, comprometent a mig termini la professionalització del sector en la nostra llengua i augmentant la pressió sobre la literatura catalana actual (que la mateixa administració estaria potenciant) enfront d’altres llengües.

4. Als que ens agrada llegir i creiem que és una activitat humana essencial, ens veiem empesos a protegir els llibres i els professionals que els fan. Protegim així la ciutadania i, sobretot, les generacions més joves, de decisions que poden afectar-ne el desenvolupament intel·lectual i la sensibilitat, donant-los eines per reeixir tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral.

Per això demanem:

Que tota la societat (personal docent, institucions, empreses, mares i pares, professionals del sector) s’impliqui en la formació dels hàbits lectors i en l’autèntic foment de la lectura que, de manera ineludible, passa per l’adquisició personal de llibres, la dotació de les biblioteques escolars i públiques i la dinamització d’aquest sector productiu cultural.

També, que les administracions públiques i els polítics que les gestionen no vulguin ser responsables d’una acció irreversible sobre la nostra llengua i la nostra cultura, propiciant la deserció de lectors i, per tant, forçant la desaparició de la literatura i dels autors del país.
Nota: Aquest manifest per la no reutilització del llibre literari a les aules ha estat elaborat i consensuat per un col·lectiu de professionals de la literatura i la il·lustració, després d'un debat. Obert ara a les adhesions de tothom qui s'hi senti implicat, serà lliurat posteriorment a les institucions que tenen competència en l'àmbit de l'educació i el foment de la lectura.

Accés al bloc del Manifest

Article publicat a Jornal.cat

0 comentaris: