3.6.10

Integritat en la contractació pública

L’Oficina Antifrau de Catalunya, en col·laboració amb l’Institut Europeu d’Administració Pública – Centre Europeu de Regions i l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, organitza la jornada:

Integritat en la contractació pública

que tindrà lloc el dilluns 14 de juny de 2010 al Parlament de Catalunya.

Aquesta jornada s’adreça principalment als gestors públics relacionats amb la contractació i, molt especialment, a directors de serveis, subdirectors de gestió econòmica, responsables de contractació, compres i aprovisionaments, gerents, secretaris i interventors locals, assessors jurídics, així com responsables en àmbits com ara l’obra pública, els serveis públics externalitzats i altres que requereixen alts volums de compra de béns o serveis.

L’assistència a la jornada és gratuïta.

Programa complet i formulari d'inscripció
Per inscriure-us-hi, cal que empleneu el formulari d’inscripció i el trameteu, abans del dia 7 de juny, a: n.domenech@eipa.eu
Les places són limitades. Un cop rebuda la vostra sol·licitud se us confirmarà si heu estat admesos per correu electrònic. Gràcies.


Escola d’Administració Pública de Catalunya

0 comentaris: