7.6.10

Definició de Responsabilitat Social de les Empreses (RSE)

RSE, segons el Llibre Verd UE
El Llibre Verd es refereix al concepte de responsabilitat social de les empreses com «la integració voluntària, per part de les empreses, de les preocupacions socials i ambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb els seus interlocutors»


També és definida, en un sentit més ampli, com “un concepte conforme al qual les empreses decideixen voluntàriament contribuir a l’assoliment d’una societat millor i un medi ambient més net”

Llibre Verd de la Comissió Europea, 2001
Podeu veure altres definicions d'RSE en aquest espai

0 comentaris: