30.6.10

El compromís de minimitzar el canvi de mòbil

Tinc mòbil des del març del 1997 i en aquest període de 13 anys i 3 mesos (159 mesos) he disposat de 7 aparells diferents de telèfon mòbil, fet que suposa una mitjana de 22'7 mesos o gairebé dos anys per unitat (1'9).

He fet aquest càlcul per tenir una noció precisa de quin ús en el temps dono a aquests aparells. A més, aportaré la dada subjectiva del motiu del canvi de cada unitat:

1) 1999: ple desfasament de l'aparell;
2) 2000: substitució per mòbil d'empresa
3) 2002: raons de salut (l'ús intensiu de l'aparell em produia mal de cap)
4) 2004: fi vinculació empresarial
5) 2006: per desperfecte
6) 2007: per a disposar d'un terminal que unifiques telèfon i palm

En aquest moment, malgrat que la pantalla de l'actual aparell té una ratllada, he optat per no canviar-lo fins que no sigui necessari per altres raons, donat que aquest fet no n'altera cap funcionalitat ni en dificulta la lectura.

Faig aquesta reflexió partint de l'opinió que tots plegats donem un ús excessivament limitat als aparells tecnològics, fet que si bé en ocasions pot justificar-se per la necessitat d'actualitzar-los davant un progrés tant accelerat, moltes vegades no obeeix a cap altra raó que el canvi pel canvi.

La fabricació d'aparells tecnològics i els mòbils en concret comporta uns impactes ambientals rellevants, i també de caràcter laboral i fins i tot en aspectes bàsics de drets humans i dret a la vida. Alhora, la seva destrucció, per més que es faci per les vies adequades de reciclatge i recuperació de components, també comporta uns impactes cada cop més grans per l'abundància d'aparells.

Fem la reflexió en aquest moment motivats per la notícia segons la qual Apple ha venut 1'7 aparells del nou iPhone en tres dies (a EUA, RU, França, Alemanya i Japó). Un amic m'ha fet notar les conseqüències de la dada: probablement són 1'7 milions els telèfons que, malgrat funcionar correctament, han acabat a les escombraries! I això no és sostenible en absolut.

La cultura insostenible del vendre més comporta que les empreses -especialment en el sector tecnològic- vagin llançant productes assegurant que puguin quedar obsolets en un període breu. Si Apple és capaç de llançar tres models en un any els accionistes se n'alegraran ja que sols el fet d'anunciar-ho ja repercuteix positivament sobre el valor de l'empresa. Però en canvi el medi ambient no se n'alegrarà gaire.

Segons un estudi realitzat pel Grup de Treball per als Residus Elèctrics i Electrònics de la UE, aquest tipus de deixalles (ordinadors i telèfons mòbils principalment) representa ja el 4% de les escombraries total a Europa i la seva eliminació s'està convertint en un seriós repte. Respecte als mòbils d'una empresa concreta com pugui ser Sony Ericsson, s'han recollit i reciclat aproximadament el 5% dels telèfons mòbils (sobre la base dels volums de vendes) a través dels sistemes de reciclatge europeus.

Compromís

Com a persona que fa un ús professional del telèfon mòbil, vull expressar el meu compromís de donar la màxima durada als mòbils, i substituir-los únicament a partir del moment que quedin veritablement obsolets (o perdin funcionalitats o puguin afectar la salut, etc), descartant les raons d'ostentació i modes per anar amb l'última tecnologia disponible.

Aquest compromís l'hem incorporat entre els nostres compromisos ambientals.

Altres compromisos sobre mòbils:
22.10.09 L'ús del mòbil i altres compromisos de responsabilitat social dels i les professionals

Enllaç d'interès:
[es] ¿Tenemos derecho a tener 35 móviles?

Altres apunts sobre mòbils:
15.11.09 Mòbils perillosos per a les cèl·lules // Celulares peligrosos para las células
2.2.09 Coltan reciclat
20.11.08 Nous esclaus del s.XXI treballen per als nostres mòbilsVota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

0 comentaris: