16.6.10

El web de la llengua catalana obre un espai dedicat a la responsabilitat social de les empreses

  • La iniciativa vol aportar arguments i recursos perquè les empreses incorporin actuacions relacionades amb el foment de l’ús del català en els seus programes de responsabilitat social
  • Entre els recursos mostrats, hi ha un article de Josep Maria Canyelles

La Secretaria de Política Lingüística ha obert l’espai Responsabilitat Social i Política Lingüística dins el web Llengua Catalana. S’hi poden trobar arguments i recursos per a les empreses que volen incorporar el foment de l’ús del català en els seus programes de responsabilitat social.

L’obertura d’aquest espai s’emmarca en un seguit d’iniciatives que tenen com a objectiu incorporar el foment de l’ús de la llengua en els programes de responsabilitat social de les empreses catalanes.

Així, s’han afegit dues mesures específiques sobre la llengua catalana al Pla de mesures de responsabilitat social de la Generalitat 2009-2010, en una acció conjunta de la Secretaria de Política Lingüística, els departaments d’Economia i Treball.

En la mateixa línia i en col·laboració amb el Departament de Treball, s’han introduït elements de responsabilitat social i llengua a la Guia pla d’empresa.

D’altra banda, en el marc de l’acord de col·laboració signat entre el Departament d’Economia i Finances, l’Agència Catalana del Consum i diverses organitzacions empresarials de Catalunya, s’han concretat línies d’actuació pel que fa a la responsabilitat social lingüística, entesa com una inversió positiva i de qualitat per a les empreses.

Aquestes actuacions es completen amb la prestació d’un servei d’assessorament i suport a les empreses en matèria de responsabilitat social i llengua i s’afegeixen a l’oferta de serveis que la Secretaria de Política Lingüística adreça directament a les empreses i les organitzacions empresarials, accessibles des del web Llengua catalana.

Accés al web

Nota: Responsabilitat Global va donar suport a aquesta política pública mitjançant l'estudi sobre RSE i llengua que va elaborar el 2007 per a la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

0 comentaris: