19.6.10

Com tractar responsablement els curricula vitae?

Com tractar els curricula vitae des d'un punt de vista de Responsabilitat Social no és fàcil i, en canvi, suposa un dels aspectes importants en la selecció de personal.

Fa un temps va sortir una notícia d'una empresa francesa qua havia decidit tractar els CV sense identificar ni el nom, ni el sexe, ni l'edat, ni l'ètnia, ni la foto dels candidats. D'alguna manera s'havia demostrat que conèixer aquests factors comportava un biaix en la correcta selecció dels candidats, penalitzant aquells que eren dones, o que tenien una discapacitat, o que eren immigrants, o també segons els trets físics. Aquesta conducta no solament suposa una discriminació sinó que feia perdre a l'empresa la possibilitat de contractar el millor talent disponible.

És cert que finalment, s'entrava en el període d'entrevistes on els riscos també hi eren presents, però s'hauria evitat una discriminació en primera fase alhora que s'estan llançant missatges tant a les persones responsables de la selecció com als mateixos candidats.

De manera completament oposada, la Universitat de Girona ha creat un filtre previ que facilita la selecció a partir d'uns vídeos dels candidats. D'entrada semblaria anòmal, segons el que hem dit abans, però també és cert que la tendència empresarial és a tenir en compte aspectes més vinculats a les habilitats socials, comunicatives, intel·ligència emocional, etc, que s'aprecien millor en un enregistrament que en uns fulls curriculars.
La UdG posa en marxa el videocurrículum per a facilitar l’intercanvi d’ofertes i demandes laborals
1.10.2009.
L’Oficina Universitat Empresa de la Universitat de Girona, espai de cooperació entre el centre docent i les empreses ha posat en marxa una iniciativa pionera a les universitats catalanes: el “Futuracv”. Es tracta d'una plataforma digital d'intercanvi d'ofertes i demandes laborals a través del videocurrículum, un format audiovisual innovador que permet estalviar temps en els processos de recerca d'ofertes laborals. La idea és original de divu*Ciencia, una promotora de divulgació científica i cultural. [...]

El vídeocurrículum esdevé una primera entrevista, afavorir les eines de comunicació verbal i no verbal dels candidats com a part important de les habilitats socials necessàries a l’hora de cercar feina i, a la vegada, agilita els processos de selecció, segons els seus promotors. [llegir notícia sencera a Jornal.cat]
Entre prioritzar els aspectes de seguretat ètica, la captació del talent, la captació de les habilitats socials... es fa difícil triar en termes absoluts. Segurament cal trobar l'encaix entre tots els objectius, i la millor manera és establir uns codis ètics i una gestió de l'RSE que garanteixi que, més enllà de la metodologia no es pugui incórrer en incompliments ètics, alhora que s'aconsegueixin els objectius de selecció del millor personal.

0 comentaris: