16.6.10

La Xarxa Vives d'Universitats ofereix cursos relacionats amb l'RSE i la sostenibilitat

La Xarxa Vives, que agrupa les universitats del Països Catalans, han presentat el catàleg de l'oferta educativa per a aquest estiu, que es pot consultar al web www.estiu.info.
La Xarxa Vives d'Universitats organitza més de 800 cursos arreu del nostre àmbit lingüístic. Els cursos són oberts a tothom


Us presentem alguns dels cursos que tenen relació amb la Responsabilitat Social o algunes de les matèries vinculades, tot i que són molts més els cursos que podeu trobar sobre continguts afins, des de la crisi fins a la participació, passant per temes d'ecologia, dona, o model d'empresa.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, participa en tres del cursos oferts, les dues versions en català i castellà del curs online de la UOC i el curs núm. 88 de la Universitat Jaume I.

88Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióDissenyar institucions responsables: l’aportació de la societat civil
Benicàssim, del 7 de juliol al 9 de juliol. El disseny institucional ha guanyat especial rellevància durant l’última dècada com a part fonamental de la gestió responsable de les institucions. Seguint amb aquesta idea, aquest curs té com a objectiu dur a terme una reflexió sobre l’aportació de la RSC en la tasca del disseny o redisseny institucional. Tot això amb la mirada posada en la transformació i millora de les nostres institucions tant públiques com privades.

266Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióCom s’han de dirigir les persones en l’empresa des d’una perspectiva humanista
Barcelona, del 12 de juliol al 16 de juliol. En aquest curs es tractarà la direcció de persones des del pensament clàssic i cristià.


270Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióCreativitat i màrqueting amb causa: com “vendre” solidaritat
Barcelona, del 5 de juliol al 9 de juliol. En aquest curs s’estudiaran: els valors de marca: logo, eslògan i concepte creatiu literari; fonaments de l’estratègia de comunicació; similituds i diferències entre crear campanyes publicitàries per a productes de consum o per a accions solidàries; les claus de l’eficàcia; el paper dels públics i la competència; exemples de campanyes que han funcionat; què funciona millor en audiovisuals i gràfiques; la importància de mantenir un to i un estil en publicitat.

286Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióInversions socialment responsables
Barcelona, del 12 de juliol al 14 de juliol. En aquest curs s’estudiarà la importància de conèixer la destinació dels diners invertits en fos d’inversions.


288Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióLa crisi econòmica i la cultura de la cobdícia
Barcelona, del 12 de juliol al 16 de juliol. En un món globalitzat i regit per la cultura de la cobdícia en detriment de la cultura de l’esforç, la situació de crisi econòmica actual és cada cop més alarmant. Quins elements no s’han tingut en compte i resulten cabdals per entendre el present i orientar el futur? Quins reptes i quines opcions planteja aquesta nova realitat? Aquest curs vol donar resposta a aquestes i altres qüestions, amb l’objectiu de contribuir a entendre la situació actual i d’aventurar possibles escenaris de futur294Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióL’activitat emprenedora i el seu forment: una perspectiva territorial
Elx, del 8 de juliol al 9 de juliol. En aquest curs es tracten els temes següents: situació actual de l’activitat emprenedora a la Comunitat Valenciana; informe Gem 2009; característiques distintives de l’emprenedor de la Comunitat Valenciana; el foment de l’activitat emprenedora a examen; activitat emprenedora i educació; activitat emprenedora i desenvolupament del territori; les ajudes a l’emprenedor a debat.

297Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióMicrocrèdits, una eina per al desenvolupament?
A distància, del 25 de juny al 23 de juliol. Els microcrèdits són, sens dubte, un dels instruments de més actualitat i generalment millor valorats en la lluita contra la pobresa. Malgrat aquesta premissa, quan es llegeixen o s’escolten opinions sobre els microcrèdits, s’aprecia un important desconeixement de les seves característiques, fet que moltes vegades en porta a transmetre una visió distorsionada.

300Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióQuadratònics, SA: un joc per polemitzar sobre la "desigualtat" de gènere en un entorn 2.0 (virtual)
A distància, del 5 de juliol al 16 de juliol. 

L’objectiu d’aquest curs és ajudar a la cocreació de coneixement en el camp de les relacions laborals i dels plans d’igualtat per raó de gènere, emfatitzant els efectes de les TIC, tant des del punt de vista de l’aparició de nous problemes com de les possibles solucions. En general, amb aquest curs es busca fomentar la reflexió sobre la relació entre tecnologia 2.0 i relacions laborals, ja que la introducció d’Internet en el lloc de treball ha originat nous conflictes sobre els quals val la pena reflexionar.332Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióLa solució de la crisi a través de reformes legislatives (llei d’economia sostenible i llei òmnibus)
Benicàssim, del 12 de juliol al 14 de juliol. La crisi financera ha tingut efectes sociopolítics i en el paper dels poders públics en l’ordenació general de l’economia i en les relacions amb els agents econòmics. Entre les mesures polítiques es troben la “llei òmnibus” i la “llei d’economia sostenible”. Introdueixen novetats que afecten molts sectors. S’invoca la necessitat d’incrementar l’eficàcia de les administracions públiques, l’estalvi i l’eficiència energètica, o la millora de la qualitat del sistema educatiu.

353Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióCiutats més sostenibles: rehabilitació, competitivitat i cohesió social
Castelló de la Plana, del 20 de juliol al 21 de juliol. La rehabilitació com a proposta alternativa a la construcció de nous habitatges, així com trobar diverses perspectives de bones pràctiques mitjançant propostes innovadores dirigides a models de ciutats més sostenibles. Els continguts del curs versaran sobre: el model de ciutat, la ciutat compacta, la ciutat dispersa, la ciutat sostenible, la rehabilitació de ciutats, les polítiques urbanes i locals, cohesió social, la participació ciutadana, el desenvolupament local...

373Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióDones i mitjans de comunicació
Cornellà de Llobregat, del 12 de juliol al 16 de juliol. Quin tipus de programes presenten les dones i quin tipus es dirigeixen al públic femení? Quins llocs de responsabilitat ocupen les dones en els mitjans de comunicació? Quin tractament rep la informació que afecta les dones, com per exemple la violència de gènere? Des de l’anàlisi de la informació, la comunicació i la publicitat feta per dones o pensada per a les dones, aquest curs té per objectiu tractar aquestes i altres qüestions sobre la relació entre dones i mitjans de comunicació.
388Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióEmpreses d’economia participativa: un altre model d’empresa
Barcelona, del 12 de juliol al 16 de juliol. El curs té com a objectius donar a conèixer la cooperativa com a fórmula empresarial de qualitat i d’avantguarda; convidar a la reflexió entorn del model d’empresa democràtica i responsable, i donar resposta a les inquietuds emprenedores. Els temes tractats seran la història i la situació actual del cooperativisme, l’estatus de soci, i la participació social i econòmica.


401 - Gestió de la reputació corporativa
Barcelona, del 5 de juliol al 9 de juliol. La reputació és un actiu empresarial clau. En la societat 2.0, aquest actiu s’enfronta amb tres tensions. 1. Les empreses ja no tenen el monopoli de la informació sobre elles mateixes. 2. Valorem la opinió de tercers a l’hora de triar. 3. Els òrgans directius de l’empresa han de conèixer les opinions que els seus stakeholders pengen a la xarxa, per valorar com és la experiència de marca dels seus clients, reaccionar davant una crisi de reputació, etc.

404 - Gestión y estrategias de marca corporativa. Necesidades y oportunidades del Brand Management en el siglo XXI
Barcelona, del 28 de juny al 30 de juny
Començant per la reflexió en base al concepte Brand Equity, el curs permet conèixer algunes de las claus de gestió i estratègia de les marques, incloent-hi les oportunitats de comunicació en línia i de posicionament en relació al client, a través d’exemples de marques notòries. El curs en conjunt permet entendre les accions de comunicació empresarial i relacions públiques com els eixos de la construcció d’una bona reputació de marca. 

465Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióResponsabilitat social de l’empresa. Una aposta per a la creació de valor en les pimes
A distància, del 7 de juliol al 30 de juliol
De forma específica aquest curs pretén posar de manifest quins són els elements rellevants que cal conèixer quan parlem de la RS, entenent que les empreses actuals i sobretot les pimes, -que per les seves característiques són el conjunt d’empreses més important al nostre país- tenen l’oportunitat de crear i desenvolupar, una vegada més, una xarxa de relacions amb la comunitat basada en la confiança i l’esperit de col·laboració.

494Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióDesenvolupament global sostenible i canvi climàtic
A distància, del 25 de juny al 23 de juliol. Enguany no es pot parlar de desenvolupament sostenible sense fer una breu referència a la situació actual, tot analitzant la crisi global, la crisi financera i les seves repercussions sobre els reptes ambientals de les properes dècades. El conjunt dels objectius del curs estaran marcats i situats en l’òptica d’una economia sostenible i dels drets socials. 


496Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióEconomía sostenible
Pilar de la Foradada, del 19 de juliol al 23 de juliol. 

Durant els últims anys el desenvolupament sostenible s’ha incorporat en les agendes polítiques de les institucions públiques i de les empreses privades, com un objectiu en si mateix. El desenvolupament sostenible no es pot aplicar unilateralment, ni sols pels governs. Constitueix una nova manera de viure i d’entendre les relacions amb el nostre entorn. El curs busca implicar a tots els sectors socials en un model de desenvolupament que preserve el nostre planeta per a les generacions futures.500Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióEls moviments ecologistes: grans reptes de futur
Alella, del 5 de juliol al 9 de juliol. Pesca, biodiversitat, energia, infraestructures i canvi climàtic són, actualment, cinc grans àmbits socioecològics als quals cal donar resposta; i, com a tals, han esdevingut tema central de debat dels moviments socials i ecologistes actuals. Aquest curs té per objectiu plantejar quins són els aspectes clau que han de tenir en consideració els moviments socials ecologistes de Catalunya i de l’Estat espanyol durant el decenni 2010-2020 en relació amb els cinc àmbits esmentats.

699Curs reconegut com a crèdits de lliure eleccióEstratègies energètiques (passives i actives) en la construcció
Reus, del 5 de juliol al 8 de juliol. Els ensenyament d’aquest curs permetran a l’alumne elegir estratègies de projecte adequades per a l’estalvi energètic, adoptar solucions constructives per obtenir els màxims beneficis amb els mínims recursos i integrar les energies renovables en els edificis. A través d’obres construïdes s’analitzaran els sistemes de control ambiental per enllaçar la teoria amb la pràctica professional de l’arquitecte. De cada sistema s’examinaran els beneficis obtinguts comparats amb les despeses d’inversió. Xarxa Vives d'Universitats:


0 comentaris: