5.6.10

Canyelles fa un seminari intern a la Fundació Àuria, la primera empresa de l'Anoia que fa un Codi Ètic


  • La Veu de l'Anoia publica una entrevista a Josep Maria Canyelles
  • La Fundació Àuria, primera empresa de la comarca de l'Anoia que fa un Codi Ètic

Podeu llegir l'entrevista en la qual s'explica que la Fundació Àuria ha estat treballant en l'elaboració d'un Codi Ètic dins el desenvolupament de la seva Responsabilitat Social.

Josep Maria Canyelles va fer un seminari intern per a facilitar la comprensió de l'RSE entre l'equip directiu i altres grups d'interès: treballadors, usuaris i familiars. L'empresa Alter Cívites ha acompanyat en el procés de la gestió de l'RSE, en una tasca molt detallada per a garantir que el model s'adeqüi a les característiques de l'empresa, no solament pel seu caràcter no lucratiu sinó en aspectes com ara la comprensió de la filosofia i els valors que s'hi recullen per part de totes les persones, fins i tot les que poden tenir limitacions en les seves capacitats.

Accés a l'entrevista

Aturarse
La Fundació Privada Àuria és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la promoció social, participació social i la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat adultes de la comarca de l’Anoia.

Som una entitat compromesa amb el territori i la seva gent, una entitat que coopera i col·labora en el desenvolupament sostenible de l’entorn i el creixement de les persones, i que ho fa des del reconeixement de la diversitat, amb l’exercici de transparència en la gestió i establint xarxes de relació basades en la confiança i solidaritat, amb l’objectiu d’afavorir la cohesió i coherència social així com la promoció de polítiques públiques que millorin la vida de les persones.

0 comentaris: