18.6.10

La presència de la Generalitat de Catalunya a les xarxes socials

La presència de la Generalitat de Catalunya a les xarxes socials ha anat augmentant. Us aportem la pàgina on s'agrupa l'accés a aquests continguts, alhora que ho exemplifiquem amb alguns que poden ser del vostre interès:
  • 2026.cat: Projecte compartit per definir una estratègia per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.
  • Directives: La xarxa de Directives i Professionals pretén contribuir a la promoció professional de dones en àmbits de decisió empresarial i econòmica, generant un espai col·laboratiu i d'informació.
  • E-Comunitat de Cooperació al Desenvolupament: Espai virtual de treball i participació de Cooperació al Desenvolupament i Acció Humanitària.
  • Igualtat i temps de treball: Recursos per a la implantació de mesures que ajudin a vetllar per la igualtat d'oportunitats i incorporar noves formes d'organització del temps de treball. 
  • Portal Societat del Coneixement: Espai de reflexió per al desenvolupament de la societat del coneixement a Catalunya.
Posem també com a exemples de documents que podreu trobar-hi, els presents al SlideShare

0 comentaris: