2.6.10

Mort i resurreció de Keynes / Muerte y resurrección de Keynes

[ca] En aquest vídeo realitzat per la Universidad Politécnica de Madrid, el professor Julián Pavón explica de manera molt comprensible i per a no economistes per què Keynes havia mort i per què les polítiques que s'hi inspiren han tornat a tenir sentit. Tanmateix, hi ha una conclusió nefasta sobre la nostra situació econòmica i les possibilitats de les polítiques públiques per a ajudar a sortir-nos-en de manera eficient.

[es] En este vídeo realizado por la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Julián Pavón explica de manera muy comprensible y para no economistas por qué Keynes había muerto y por qué las políticas que se inspiran han vuelto a tener sentido. Sin embargo, hay una conclusión nefasta sobre nuestra situación económica y las posibilidades de las políticas públicas para ayudar a salir de ella de manera eficiente.


UPM — 05 de abril de 2010 — Por Julián Pavón. Video Realizado por el Gabinete de Tele-Educación de la Universidad Politécnica de Madrid

0 comentaris: