6.6.10

Una malaltia masclista?

  • Aquesta malaltia tan comuna i tan desconeguda afecta molt a les dones
  • Podria passar que no es tracti adequadament com a conseqüència que s'hagi estudiat més en homes que en dones
  • Una fundació especialitzada vol investigar en aquesta línia entre d'altres d'alta recerca de primera línia mundial 


L'ICTUS

La patologia neurovascular aguda o ictus és un trastorn, transitori o permanent, en una zona del parènquima encefàlic secundari a una alteració dels vasos sanguinis cerebrals. L'infart cerebral i l'hemorràgia cerebral constitueixen els problemes neurovasculars més importants.

Un ictus és una malaltia aguda ocasionada per una alteració de la circulació de la sang al cervell. Ictus és el nom científic del que vulgarment és conegut amb diferents noms: feridura, apoplexia, vessament cerebral, embòlia cerebral, trombosi i altres. Cada ictus és diferent i la gent que el pateix està afectada de formes diferents. Poden produir diferents graus de discapacitat que necessitin rehabilitació. Si l’afectació dura menys de 24 hores, parlem d’un ictus transitori. La majoria remeten en menys d’una hora.


Per què neix el 2009 una Fundació per Investigar l'Ictus?

L’ictus constitueix un dels principals problemes de salut pública al nostre país i a tot el món. Més de 15.000 persones tenen un ictus cada any a Catalunya i és la causa de la mort de més de 5.000 persones en el mateix període. La prevenció dels episodis i la recuperació de les discapacitats formen part de les preocupacions més importants dels sistemes sanitaris de tots els països.

La malaltia vascular cerebral és –segons l’OMS- la tercera causa de mort en els adults després de la cardiopatia isquèmica i el càncer.

-És la causa de més de 15.000 ingressos hospitalaris per any
-És la primera causa de mort en les dones de més de 65 anys i la primera en els homes de més de 75 anys.
-És la primera causa d’invalidesa i la segona de demència
-Més de 5000 pacients moren a l’any per aquesta malaltia.

La realitat de la Malaltia Neurovascular en el nostre entorn és terrible: primera causa de mort entre les dones i menys del 5% dels pacients reben tractaments eficaços en el moment de patir l'ictus.

Precisament una de les quatre línies d'investigació es denomina "Equitat": "durant l'ictus" és important oferir el millor dels nostres sistemes sanitaris a tots els pacients. En aquest marc s'enquadra el projecte "Equitat en l'atenció a l'ictus (ictus i dones)", perquè aquesta malaltia continua sent la primera causa de mort entre les nostres dones. També ens preocupa molt especialment portar la investigació a la gent gran i altres grups de risc ...

És l'Ictus una malaltia masclista?
Estudi sobre les causes que originen diferències de gènere en la Malaltia Neurovascular

Tot i que l'ictus s'ha convertit en la primera causa de mort en dones catalanes, podrien existir diferències de gènere en tot el procés d'atenció a la patologia Neurovascular femenina que no s'estudien i no es comprenen en profunditat al nostre medi. Per altres sistemes sanitaris occidentals sabem que les dones que pateixen un ictus tenen un pitjor pronòstic que els homes i que podrien respondre pitjor a alguns fàrmacs emprats en aquesta patologia, tant en fase aguda (t-PA) com en prevenció secundària (estatines).

Aquest projecte intenta identificar si ens trobem davant d'un fenomen purament biològic en què el sexe femení presenta una resposta més intensa i deletèria a la isquèmia cerebral o davant d'un problema de desigualtat d'atenció i aplicació de recursos sanitaris al col·lectiu de dones afectes d'ictus.

Objectius
-Identificar la possible existència de desequilibris de gènere en l'assistència, diagnòstic, tractament i seguiment de les dones espanyoles que pateixen un ictus.
-Proposar un paquet de solucions que puguin mitigar la situació de desigualtat de gènere, si és que existeix, generada per algunes de les hipòtesis amb què treballem en el projecte.

Podeu escriure a la Fundació per a saber més de la malaltia, els projectes i les formes de col·laborar-hi:
info@fri-stroke.com

Responsabilitat Global col·labora en aquesta fundació:


0 comentaris: