1.6.10

La revista d'EADA Business School parla d'RSE

La revista EADA VIEW que publica EADA Business School presenta un reportatge sobre l'RSE a les pàgines 9-11 del seu número 16 (febrer 2010).

El reportatge, titulat "RSC en busca de un estándar", ha estat elaborat per Javier Velilla amb les opinions dels següents experts:

  • Rosa Alonso (Alma Social)
  • Josep Maria Canyelles (Responsabilitat Global)
  • Oriol Tarrats (Mentor)
  • Jordi Torrents (Acceso Group)

Eada View 16


0 comentaris: